Komunální odpad se daří lépe využívat

03.04.2018 Statutární město Ostrava > aktuálně

V roce 2017 bylo v Ostravě vyprodukováno 112 570 tun komunálního odpadu, což je nejvíce za posledních sedm let. Oproti roku 2016 jde o nárůst o bezmála 10 tisíc tun. Komunální odpad byl přitom využit ze 47 procent, což je nejlepší výsledek za posledních sedm let. V roce 2011 to bylo pouhých 28 procent.

 

„Ekonomická stabilita a zvyšování životní úrovně obyvatel Ostravy se odráží i na růstu množství odpadu. Loni jeden Ostravan vyprodukoval 390 kg komunálního odpadu, zatímco v roce 2016 to bylo 353 kg a v roce 2011 jen 315 kg,“ porovnala údaje náměstkyně primátora Kateřina Šebestová a dodala, že je pozitivní, že objemy separovaného odpadu rostou a klesá množství odpadu směsného. „Dá se říct, že loni jsme sklízeli pomyslné plody toho, co jsme zaseli v předchozích letech. Investice do separačních tašek, které byly ostravským domácnostem rozdány v roce 2012, a do bezplatného přistavení BIO popelnic k rodinným domům, k němuž došlo v roce 2016, se vyplatily,“ řekla k tématu náměstkyně Šebestová. „Důležitou roli sehrálo v posledních letech také rozšiřování počtu separačních hnízd a budování nových stanovišť jednotlivými městskými obvody za finanční podpory OZO Ostrava. Obrovský význam má samozřejmě i osvěta v podobě kampaní zaměřených na občany a rovněž zacílení pozornosti na novou generaci. Vždyť Centrum odpadové výchovy OZO Ostrava za patnáct let jeho provozu navštívilo už přes 105 tisíc dětí,“ dodala Kateřina Šebestová.

Občané Ostravy v roce 2017 vytřídili 4 174 tun plastů (3,7 % z celkového množství odpadu), 7 674 tun papíru (6,8 %) a 2 712 tun skla (2,4 %). „Nejvíce za posledních sedm let bylo separované zeleně, a to 15 441 tun. To je o čtyři tisíce tun více než v roce 2016 a bezmála dvojnásobek ve srovnání s rokem 2015. I když je zřejmé, že u tohoto druhu odpadu velice záleží na klimatických podmínkách v daném roce, jsem přesvědčena, že na tomto výsledku mají zásadní vliv BIO popelnice, které jsme zavedli do našeho systému,“ vysvětlila Kateřina Šebestová a doplnila, že zeleň se na složení komunálního odpadu v Ostravě podílí opravdu výrazně, a to 13,7 procenta. Směsný komunální odpad, jehož produkce z roku na rok postupně klesá, přitom loni tvořil 46,2 % z celkového množství odpadu, objemný odpad 11,7 %, stavební suť 9,6 % a kovy 4,4 %.

„Vedle separace odpadu je podstatné i jeho další využití,“ připomenul jednatel městské odpadové společnosti OZO Ostrava Karel Belda. „Vlastní technologie na dotřiďování a zpracování odpadu nám umožňují třídit plasty a sklo, zpracovávat zeleň a ze zbytkového plastu a dalších vytříděných spalitelných složek odpadu vyrábět tuhé alternativní palivo. Jeho produkce vzrostla z 9 925 tun v roce 2013 na loňských 26 807 tun a letos bychom měli uvést do provozu druhou výrobní linku, která nám umožní navýšit kapacitu výroby až na 40 tisíc tun. V poslední době i my pociťujeme dopady čínského omezení dovozu surovin z Evropy a právě naše linka na výrobu paliva řeší problém využití zbytkových plastů v celém regionu,“ potvrdil Karel Belda.

I když loňská ostravská čísla ukazují pozitivní trendy ve využívání odpadů, pořád ve směsném odpadu zůstává množství využitelných složek. „Město a OZO společně stále hledají další možnosti separace a využití komunálního odpadu, jak energeticky, tak materiálově. Zkoušíme nyní pilotní projekt, který spočívá v přistavení separačních nádob k rodinným domům, tedy přidání modré popelnice na papír a žluté na plasty. Tento systém už od května OZO zavádí v sousedních Ludgeřovicích a my ho letos na podzim plánujeme vyzkoušet v části městského obvodu Radvanice a Bartovice,“ informovala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem