Jak vlastně funguje město - informační manuál pro občana

10.07.2018 Statutární město Ostrava > aktuálně

Jmenovité hlasování Rady města Ostravy - hnutí Ostravak bojuje proti korupci.

Rada města je vlastně taková vláda města, která rozhoduje na svých každotýdenních zasedáních o velkém množství důležitých věcí týkajících se chodu města. Některá z těchto rozhodnutí, obvykle ta nejdůležitější, musí následně schválit Zastupitelstvo města Ostravy.

 

V prosinci 2015, po změně koalice, se konalo jedno z prvních zasedání Rady města se zástupci hnutí Ostravak. Radní za naše hnutí navrhli, aby stanovisko v každém jednotlivém hlasování každého člena Rady města bylo transparentně zveřejněno. Rada města toto následně jednomyslně schválila.

Znamená to, že můžete vědět KDO a JAK v jednotlivých bodech v Radě města hlasoval.

Na webu města zde:

http://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/rada-mesta/usneseni-rady/volebni-obdobi-2014-2018

 

Proč je to tak důležité?

Za předchozích politiků bylo výsledkem hlasování Rady města anonymní schválení nebo neschválení Radou města jako celkem. Nebylo možno určit, KDO a JAK v Radě města hlasoval, nebylo tedy ani možné vyvodit osobní rozhodnutí jakéhokoli radního za špatné rozhodnutí. Volič neměl možnost zjistit, KDO a JAK se staví konkrétně k problémům, které považuje za důležité On - volič.

Všechna rozhodnutí byla skryta za neprostupnou a anonymní koaliční zeď. Jak měl občan vědět, která strana či radní plní své volební sliby? A kdo si udělal z volebního programu trhací kalendář?

Také pro případné trestní řízení bylo nemožné kohokoli volat k zodpovědnosti konkrétně. Soud nemůže odsoudit Radu města, ale jen konkrétního člověka. Pro politiky to byl velmi pohodlný způsob, jak za sebou zamést stopy.

Již v roce 2012 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kde mělo hnutí Ostravak většinu, jednomyslně odtajnila své hlasování jako první ve městě. Ostatní politici se nám smáli, že chceme dát voličům poctivé a pravdivé informace.  Dokonce to prohlásili za nelegální. Byl to samozřejmě nesmysl. Nás to neodradilo. 

I v dalším volebním období jsme bojovat nepřestali. Tentokrát již na úrovni celého města. Tam, kde jsme mohli.

Na začátku roku 2015 na návrh zastupitelů hnutí Ostravak, tehdy opozičních, prošla v Komisi pro otevřenou radnici (i hlasy zastupitelů jiných stran) výzva Radě města - tenkrát ve složení ANO - KDU - ČSSD, která ale tento návrh neschválila. Na následujícím zastupitelstvu někteří radní odmítli prozradit to strašné tajemství, jak kdo hlasoval. Byl to krásný příklad anonymity, kterou Rada města poskytuje, když nevíme KDO a JAK hlasuje.

Dobrá věc se podařila až po změně koalice a vstupu hnutí Ostravak do vedení města. Od té doby může každý vědět, kdo a jak hlasuje v Radě města. Je to veřejné na webu města.

Zde je také přístupné hlasování zastupitelů města v jednáních zastupitelstva i se zápisem.

http://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-2014-2018

Toto jsou důležité informace. Nerozhodujte se podle televize či líbivých billboardů. Stačí kliknout a jste rázem ve světě konkrétních a zcela objektivních informací.

Těch, kterých je v dnešním světě zoufalý nedostatek.

Je to konkrétní výsledek práce našeho hnutí Ostravak pro voliče - Ostraváky. Proto tu jsme.

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem