Jak jsme hospodařili s penězi města

13.09.2018 Statutární město Ostrava > aktuálně

V posledních třech letech jsme výrazně změnili systém hospodaření. Především jsme razantně snížili zadluženost města a připravili se na velké investice. 

Dluh na jednoho Ostraváka byl v roce 2015 téměř 12 tisíc, letos je to jen 7 254 korun. Za tři roky se nám podařilo snížit zadlužení na jednoho obyvatele o téměř pět tisíc korun, což je velká změna. Kromě toho jsme přísně kontrolovali výdaje a z uspořených peněz vytvořili finanční rezervy pro rozsáhlé investiční projekty města.

Přestali jsme investovat do projektů, které pro město neměly význam a realizovaly se jen kvůli tomu, že byly napojeny na evropské zdroje. Začali jsme se zaměřovat na projekty, které pro Ostravu a naše obyvatele skutečně mají smysl.

Za poslední tři roky jsme také navýšili dotace městským obvodům, pro své potřeby dostávají téměř dvojnásobný objem peněz oproti roku 2015. V porovnání s ostatními statutárními městy v České republice jim v Ostravě přerozdělujeme bezkonkurenčně největší část radničních příjmů. A nejen to  - v  letošním roce jsme schválili i nový návrh statutu, díky němuž budou mít městské části každoroční automatickou garanci navýšeného procenta příjmů z městského rozpočtu. Obvody tím získaly větší samostatnost a jistotu v plánování rozpočtů pro své dlouhodobé potřeby a projekty.

Naše promyšlené hospodaření města ocenila renomovaná mezinárodní ratingová agentura Moody´s. V posledních třech letech udělila Ostravě historicky nejvyšší možné ocenění. Ratingová agentura Ostravě postupně zvýšila známku z A2 stabilní až na A1 pozitivní, které je v současné době nejvyšším možným oceněním v rámci celé České republiky.

A že se jedná o správný způsob hospodaření, teď už určitě chápe každý Ostravak!!!

 

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem