Bohdan Trojak: Co je cena obvyklá aneb Úklid kanceláře za 40.000,- Kč

Statutární město Ostrava > aktuálně

Jedním z projednávaných bodů na 5. zasedání zastupitelstva Statutárního města Ostravy, konaného 23. února 2011, byl i "Návrh na zrušení právnické osoby Černá louka 2015, s.r.o., a návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace společnosti Černá louka 2015, s.r.o., ve výši 400 000,- Kč na krytí provozních nákladů spojených s ukončením činnosti". 

úklid

Společnost s ručením omezeným Černá louka 2015 byla zapsána do obchodního rejstříku 24. března 2010, jejím jediným zakladatelem je Statutární město Ostrava. Byla založena v souvislosti s přípravou kandidatury města Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury v roce 2015 a jednatelem této společnosti stoprocentně vlastněné Statutárním městem Ostravou  je pan Čestmír Kopecký.

V důvodové zprávě předkládaného materiálu jednatel společnosti  Čestmír Kopecký žádal o neinvestiční účelovou dotaci ke krytí nákladů spojených s likvidací společnosti Černá louka 2015, s.r.o., která již od loňského roku - tedy od ukončení soutěže o kandidaturu města Ostravy na titul Evropské město kultury - ztratila jakýkoliv význam své existence.

Nemá smysl podivovat se nad tím, že tato společnost vlastněná městem jde do likvidace teprve nyní a že tato likvidace má trvat dalších několik měsíců. Co  bylo ale v předkládaném materiálu nejvíce zarážející, to byla výše dotace, kterou Čestmír Kopecký požadoval na krytí nákladů spojených s ukončením činnosti společnosti: podle předloženého rozpočtu pan Kopecký  totiž požadoval 870 000,- Kč(!). Tento vskutku opulentní požadavek nás přinutil podívat se, jaké že to vznikají náklady ve společnosti, která již nevykazuje žádnou faktickou činnost a je v likvidaci. Jak pan jednatel (ne)ekonomicky uvažuje, že chce pro společnost v likvidaci ještě získat od města dotaci ve výši 870 000,- Kč?

Po nahlédnutí do  položkového rozpočtu jsme pak s ještě větším údivem zjistili, že pro dvouměsíční provoz kanceláře požaduje pan Kopecký za spotřebu elektrické energie 30 000,- Kč, u položky spotřeba plynu za stejně dlouhé období (dva měsíce) uvedl částku 15 000,- Kč, vodné 2 000,- Kč a u položky úklid kanceláře dokonce 40 000 Kč.

Dát za úklid kanceláře měsíčně 20 000,- Kč by znamenalo, že paní uklízečka  je buď vysokoškolsky vzdělaná s dlouholetou praxí a k tomu poskytuje nadstandardní komplexní služby, nebo kancelář zaujímá plochu fotbalového hřiště. U spotřeby elektrické energie by musela být v kanceláři kromě běžné PC techniky asi i elektrická sauna.

Za pozornost stojí rovněž položka honorář jednatele. V době, kdy je firma v likvidaci a veškeré úkony již zajišťuje likvidátor (to  znamená - jednatel nemá již žádnou faktickou roli), žádal pan Kopecký o částku 110 000,- Kč.
Výše uvedené částky na krytí provozu kanceláře je nutno brát s ohledem na skutečnost, že společnost nemá fakticky žádného zaměstnance a je v likvidaci.

Koalice ČSSD a ODS i přes naše faktické námitky nakonec schválila dotaci ve výši 400 000,- Kč. Tato částka je svou výší samozřejmě zcela neadekvátní. Musíme být korektní a rovněž zde uvést, že po našich věcných připomínkách nám předkladatelka návrhu, paní náměstkyně primátora Ing. Simona Piperková, alespoň přislíbila, že uvedená částka je maximální a že se ji bude snažit ještě snížit.

Uvidíme, necháme se překvapit. Přesto zůstává otázkou, jak je možné, že pan Kopecký byl schopen připravit a předložit tak nestoudně vysoký požadavek na krytí provozních nákladů společnosti v likvidaci. Odpověď lze možná hledat v jeho předchozí patrně velmi pozitivní zkušenosti, jinými slovy - už ví, co si může dovolit požadovat po vedení radnice


Autor: Bohdan Trojak

Bohdan Trojak zastupitel


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem