Vzhled nového náměstíčka v Heřmanicích mohou ovlivnit samotní občané

23.04.2020 Slezská Ostrava > aktuálně

Městský obvod Slezská Ostrava plánuje úpravy veřejného prostranství před kostelem sv. Marka v Heřmanicích a v navazujícím prostranství směrem k hasičské zbrojnici. Cílem je využít potenciál tohoto místa a přeměnit ho na „nové náměstíčko“, které bude sloužit místním nejen jako parkoviště a průchod ke kostelu, ale jako plnohodnotný prostor k setkávání, odpočinku a kulturním či komunitním akcím.  

„Na začátku letošního roku jsme připravili dotazníkové šetření, na základě kterého jsme zjišťovali, co si lidé žijící v této lokalitě přejí změnit. Podněty občanů jsme předali renomovanému architektovi Kamilu Mrvovi z Kamil Mrva Architects, aby vypracoval návrh úprav tohoto veřejného prostranství,“ uvedl starosta.  

„V dubnu se mělo uskutečnit veřejné projednání s občany, na kterém měl být prezentován připravovaný projekt. Vzhledem k vyhlášeným opatřením toto není možné, proto jsme ve spolupráci s architekty připravili video prezentaci, ve které jsou návrhy představeny a lidé se k nim od dnešního dne mohou vyjádřit. Své připomínky mohou psát přímo do komentářů pod videem zveřejněným na našich facebookových stránkách Slezská Ostrava nebo je zasílat do zpráv či na email kkopecka@slezska.cz

„V současné době je veřejné prostranství před kostelem v nevyhovujícím stavu, chybí zde kvalitně řešený mobiliář a celkově tak prostranství nepůsobí přívětivým dojmem, což je vzhledem ke krásnému kostelu, nově otevřené farní zahradě i strategické poloze uprostřed Heřmanic škoda. V prvním návrhu architektů, který ještě může být obměněn podle připomínek občanů, je navržena například alej stromů opticky prodlužující kostelní loď, lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení, nové řešení parkování na zatravňovacích dlaždicích s lemováním trvalkovým záhonem. Opravena by měla být i studna s pumpou, doplněn stojan pro kola, informační tabule a za kostelem zajištěna výsadba květinové louky,“ doplnil starosta. 

Samotná realizace úprav je plánovaná na roky 2022 – 2023. Měla by přitom navazovat na rozsáhlou výstavbu kanalizace v lokalitě, kterou zajišťuje statutární město Ostrava. Městský obvod po provedení výstavby kanalizace opraví rovněž chodníky na ulici Vrbické, která na předmětné veřejné prostranství navazuje. Chodníky jsou dnes v havarijním stavu.

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem