Upozornění pro návštěvníky úřadu

16.03.2020 Slezská Ostrava > aktuálně

S ohledem na situaci týkající se výskytu a šíření nákazy koronaviru COVID-19 v České republice a v návaznosti na související bezpečnostní opatření došlo k úpravě úředních hodin a omezení vstupu do budov Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

 

Budova radnice na ul. Těšínská 35 bude od pondělí 16. března až do odvolání pro veřejnost zcela uzavřena, a to včetně pracoviště matriky a ohlašovny.

Pro veřejnost bude otevřena v budově úřadu na nám. Jurije Gagarina 4 pouze podatelna. Vstup do budovy bude zajištěn přes recepci. Veškerá podání budou přijímána a vyřizována pouze na podatelně, kde budou občané informováni o způsobu a předpokládaném termínu vyřízení.

Příslušné záležitosti občanů bude vyřizovat i pracoviště hřbitovní správy na ul. Těšínská 105.

Úřední hodiny pracoviště podatelny na úřadu na nám. Jurije Gagarina 4 a pracoviště hřbitovní správy na ul. Těšínská 105 jsou až do odvolání následující:

Pondělí: 8.00– 11.30 hod. a 12.30 – 17.00 hod.

Středa: 8.00– 11.30 hod. a 12.30 – 17.00 hod.

Žádáme tímto veřejnost, aby ve zvýšené míře využívala k vyřizování svých záležitostí především elektronický způsob komunikace.

S platností od 11. března až do odvolání došlo k uzavření základních škol (ZŠ Bohumínská, ZŠ Pěší, ZŠ Škrobálkova a ZŠ Chrustova) a k zákazu návštěv v zařízení odlehčovací pobytové služby v DPS Hladnovská 119, Ostrava - Muglinov. V současné době je stále zachována možnost návštěv z domech s pečovatelskou službou a komunitním domě pro seniory. Z důvodu nezájmu rodičů je omezen provoz na MŠ Na Liščině. V případě úbytku dětí bude omezen provoz i na jiných pracovištích MŠ dle potřeby ředitele školy. Apelujeme na rodiče dětí, které mají možnost hlídání nebo jsou doma na mateřských či s druhým dítětem, aby si děti ponechali doma.

 


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem