Slezská Ostrava ocení významné osobnosti a firmy

01.02.2021 Slezská Ostrava > aktuálně

Městský obvod Slezská Ostrava si velmi cení občanů i firem, kteří úspěšně reprezentují obvod nebo pomáhají při jeho rozvoji. Stejně jako v loňském roce proto vyzývá veřejnost, aby mu pomohla s výběrem těch, kteří si zaslouží ocenění v různých oblastech života. Za úspěchy a zásluhy v jednotlivých kategoriích pak ocení vždy jednu osobnost a dle možností daných epidemiologickou situací uspořádá slavnostní ceremoniál k předání ocenění.

 

Návrhy mohou být podány do 1. března v listinné podobě na adresu: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava náměstí Jurije Gagarina č. 4 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava v obálce označené Ocenění občanů, anebo v elektronické podobě na adresu oceneni@slezska.cz.

 

Každý návrh musí obsahovat: a) jméno a příjmení navrhované osobnosti a jeho kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mail) b) odůvodnění návrhu c) jméno, příjmení a kontaktní údaje navrhovatele.

Komise pro poskytování účelových dotací a udělování cen městského obvodu návrhy vyhodnotí a předloží radním ke schválení. Vybrané osobnosti budou o svém zvolení písemně nebo elektronicky informovány a sdělen jim bude i možný termín slavnostního ceremoniálu.

 

Ocenění se bude týkat těchto oblastí:

- kultura

- sport

- vzdělávání

- volný čas

- sociální a zdravotní

- dobrovolnická činnost

- za záchranu lidského života

- společenská odpovědnost

- za rozvoj sousedského života

- za šíření dobrého jména obvodu

- za ekonomický rozvoj obvodu v rámci velkých firem

- za ekonomický rozvoj obvodu v rámci malých a středních firem

 

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem