Připravujeme regeneraci sídliště Kamenec

17.05.2018 Slezská Ostrava > aktuálně

Vážení občané, ráda bych vás informovala o změnách, které v příštích měsících čekají sídliště Kamenec. Jedná se převážně o opravy stávajících chodníků a úpravy, případně vznik nových hřišť. Chci vás ubezpečit, že plánovaná regenerace bude prováděna citlivě, především nedojde k žádnému úbytku zelených ploch. Jsem přesvědčena, že sídliště, postavené zhruba před padesáti lety, si zkulturnění a modernizaci zaslouží.

 

Chodníky a hřiště

Zaprvé dojde na Kamenci k opravám stávajících a výstavbě nových chodníků. Mnohé chodníky na Kamenci jsou ještě původní z konce šedesátých let a po opravách přímo volají. Nově vybudované chodníky budou kopírovat vyšlapané pěšinky, kterými lidé běžně přes sídliště chodí a svým povrchem budou zapadat do okolního prostředí. Hlavním cílem je, aby chodníky byly konečně v pořádku a samozřejmě dostatečně osvětlené.

Další výraznou novinkou bude vznik a úprava hřišť. V blízkosti pěší lávky přes Ostravici mezi panelovými domy je původní dětské hřiště. To chceme modernizovat a osadit novými hracími prvky. Myslím si, že nejenom dětem se budou moc líbit. U domů v blízkosti estakády na protější straně Bohumínské ulice hřiště zcela chybí. U těchto domů proto vznikne hřiště nové. Dětská hřiště budou ohraničena tak, aby poskytovala bezpečný uzavřený prostor.

Stejně tak opravíme i hřiště pro větší – jde o dvě asfaltové plochy na sídlišti, které se kdysi po celý rok využívaly pro hraní míčových her, badmintonu a dalších obdobných sportů a v současné době chátrají. Jedno je na straně řeky, druhé v blízkosti mateřské školy. Dnes značně zanedbané plochy získají nový povrch a také oplocení.

V blízkosti Mostu Pionýrů vybudujeme agility hřiště pro pejsky. Hřiště bude rovněž oplocené a bude poskytovat prostor pro jejich volný pohyb a výcvik. Zároveň počítáme v jeho prostoru i s vhodnými lavičkami, které jistě četní „pejskaři a pejskařky“ z Kamence využijí.

 

Bezpečí a pořádek

Nezávisle na představeném projektu jednáme s Ovanetem a Městskou policií Ostrava o zavedení kamerového systému na Kamenci. Kamerový systém bude umístěn na domech, kamery mají monitorovat plochy sídliště, monitorovány budou rovněž slunící plochy u řeky Ostravice. Důvody pro takový krok jsou zřejmé – zvýšení bezpečnosti občanů a ochrana jejich majetku.

Co také výrazně posílí bezpečí v oblasti Kamence, je vznik světelného přechodu se semaforem na Bohumínské ulici. Přejít po současném přechodu je hodně nebezpečné, řidiči respektují přednost chodců jen málokdy a dochází zde k závažným nehodám.

A téma bezpečí do třetice – na straně sídliště u estakády vznikne prostor pro lepší přístup záchranných složek k domům. Nyní je příjezd záchranářů do těchto míst hodně komplikovaný.

Termíny

Projekt pro územní rozhodnutí je již hotový a v současné době projektant žádá všechny dotčené organizace, jako Ostravské komunikace, Policii ČR a podobně, o vyjádření. V těchto dnech má být podána žádost o územní rozhodnutí.

Znamená to, že pokud půjde vše bez větších problémů, mohli bychom už začátkem léta začít s úpravami ploch mezi ulicí Bohumínskou a řekou Ostravicí. Na podzim, případně na jaře příštího roku, potom můžeme upravovat plochy mezi Bohumínskou ulicí a estakádou.

Věřím, že maximálně citlivá varianta, kterou jsme pro modernizaci sídliště zvolili, bude občanům vyhovovat a budou s ní spokojeni.

Ing. Ivona Vaňková, místostarostka městského obvodu Slezská Ostrava

 


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem