Městský obvod Slezská Ostrava provádí rekonstrukci na ústředním hřbitově

24.04.2020 Slezská Ostrava > aktuálně

Městský obvod zahájil rekonstrukci správní budovy hřbitova, opravu přístupového schodiště a zpevněné plochy. Vybouráno je už téměř celé schodiště vedoucí ke krematoriu, které dlouhodobě trápily spodní vody a postupně se propadalo.

Opravami prochází také kanceláře hřbitovní správy, které jsou dnes v nevyhovujícím technickém stavu. Přepážkový systém navíc neposkytuje klientům, kteří často řeší velmi složité životní situace, dostatečné soukromí. Vzniknou tedy nově oddělené kanceláře, které budou vybaveny i klimatizací nebo vyvolávacím systémem. V provozu budou již od července, schodiště bude dokončeno zhruba o měsíc později.

 

Současně se schodištěm se rekonstruuje chodníková rampa vedoucí ke krematoriu. Překládat se bude veřejné osvětlení podél schodiště, které je v současnosti ve špatném technickém stavu. Po dobu rekonstrukce se musí občané připravit na ztížený přístup v oblasti probíhajících prací.Díky podpoře ze strany města se městskému obvodu postupně podaří nadále zlepšovat prostředí hřbitova, který bude na návštěvníky působit přívětivěji a nabídne zejména pozůstalým větší komfort..    

Celkové náklady na rekonstrukci jsou zhruba 10,5 mil. Kč. Zásadní rekonstrukci na ústředním hřbitově podpořilo město Ostrava částkou 8 mil. Kč, zbytek hradí obvod ze svého rozpočtu

V dalších letech chce městský obvod s investováním do ústředního hřbitova pokračovat. Aktuálně má připraveny třeba projekty na vybudování nových kolumbárií, modernizaci technického zázemí hřbitovní správy nebo rekonstrukci centrálního stanoviště kontejnerů, do kterého je svážen odpad z celého hřbitova.

 

Ústřední hřbitov je veden jako významný krajinný prvek, celková plocha jeho areálu je 26,8 ha a nachází se na něm více než 3 tisíce stromů, 7 tisíc thují a další tisíce keřů. K dispozici je zhruba 70 tisíc hrobových míst, z nichž je dnes obsazena zhruba čtvrtina. O provoz hřbitova se stará na plný úvazek 12 zaměstnanců.

 

 

 


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem