Na Slezské Ostravě je nové workoutové hřiště

14.02.2019 Slezská Ostrava > aktuálně

Na Slezské Ostravě, poblíž loděnice, již můžete využívat nové workoutové hřiště. Je složeno z 22 cvičebních prvků. Přijďte si zacvičit na hrazdách, bradlech, gymnastických kruzích, žebřinách a stupňovitých lavicích. V okolí jsou nainstalovány piknikové sady nebo lehátka. Workoutové hřiště naleznete i za řekou, na straně Moravské Ostravy a Přívozu poblíž hlavní brány do Komenského sadů.

 

Celý článek

Mumraj aneb mejdan trochu jinak

Slezská Ostrava > aktuálně

Zveme Vás a Vaše děti v úterý 25. září na Mumraj ve Slezské Ostravě.

Celý článek

Valíme se Slezskou

Slezská Ostrava > aktuálně

Přijďte se podívat v sobotu 22. září a podpořit zážitkovou soutěžní hru pro dvojice na Slezské Ostravě.

Celý článek

Komunální volby 2018 - Slezská Ostrava

28.08.2018 Slezská Ostrava > aktuálně

Kandidátem na starostu na Slezské Ostravě je současný člen rady obvodu Luděk Volný. Ostravak je ve vedení tohoto obvodu od roku 2014.

Celý článek

Nové informační tabule

20.08.2018 Slezská Ostrava > aktuálně

Městský obvod Slezská Ostrava do konce prázdnin nainstaluje osm informačních tabulí v každé z místních částí Slezské Ostravy.  

Celý článek

Nejdůležitější vodohospodářská stavba v Ostravě před zahájením

18.05.2018 Slezská Ostrava > aktuálně

Nová kanalizace ve Slezské

Vážení občané,

na území Slezské Ostravy se připravuje v současnosti nejdůležitější vodohospodářská stavba ve městě. Jedná se o „rozšíření kanalizačního sběrače B“. Nový sedmikilometrový kanál povede od LDN v Radvanicích přes Hranečník až k Slezskoostravskému hradu, respektive až k sídlišti Kamenec.

 

Celý článek

Změny v hromadné dopravě ve Slezské Ostravě

18.05.2018 Slezská Ostrava > aktuálně

Vážení občané,

ráda bych vás informovala o změnách v hromadné dopravě, které se dotýkají našeho obvodu. K těm nejdůležitějším patří zavedení nových linek, úpravy jízdních řádů a alespoň částečné řešení špatné situace s parkováním v blízkosti zoologické zahrady.

 

Celý článek

Mateřské školy 21. století

18.05.2018 Slezská Ostrava > aktuálně

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava za podpory statutárního města Ostravy na konci roku 2017 vybavil všech 12 pracovišť mateřských škol informačními a komunikačními technologiemi. 

Celý článek

Slezská má 13 nových ukazatelů rychlosti

17.05.2018 Slezská Ostrava > aktuálně

Vážení občané,

v uplynulých týdnech jsme na území městského obvodu nechali instalovat 13 nových ukazatelů rychlosti, které mají pomoci k většímu bezpečí všech občanů.

 

Celý článek

Připravujeme regeneraci sídliště Kamenec

17.05.2018 Slezská Ostrava > aktuálně

Vážení občané, ráda bych vás informovala o změnách, které v příštích měsících čekají sídliště Kamenec. Jedná se převážně o opravy stávajících chodníků a úpravy, případně vznik nových hřišť. Chci vás ubezpečit, že plánovaná regenerace bude prováděna citlivě, především nedojde k žádnému úbytku zelených ploch. Jsem přesvědčena, že sídliště, postavené zhruba před padesáti lety, si zkulturnění a modernizaci zaslouží.

 

Celý článek

Poskytování dotací a darů z rozpočtu našeho obvodu

17.05.2018 Slezská Ostrava > aktuálně

Vážení občané,

na prosincovém zastupitelstvu jsme hlasovali o rozpočtu městského obvoduna rok 2018. Opoziční partneři vytkli vedení městského obvodu nízké finančníprostředky ve výši 1 mil. Kč na položce pro dotace spolkům, klubům a zájmovým sdružením, i přesto, že rozpočet vychází z předchozího roku a výše této položky byla stejná i v předchozích letech 2015, 2016 a 2017. Reálné poskytování dotací a darů je uvedeno v přiložené tabulce.

 

Celý článek
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem