Nejdůležitější investice obvodu v roce 2019?

28.06.2019 Poruba > aktuálně

Jak naši zastupitelé vidí investice v roce 2019 v Porubě? A proč nešly především do budoucnosti? Vše zhodnotil náš zastupitel Martin Drastich. 

Za nejdůležitější investici, nejen v roce 2019, považuji investici do vzdělání našich dětí. Proto jsme se snažili (Ostravak), aby v rozpočtu šlo více peněz do školství na MŠ a ZŠ.  


Snažili jsme se, aby požadavky ředitelů škol byly naplněny a nebyly kráceny – nepovedlo se. Jednou z priorit obvodu by měla být podpora talentovaných dětí, škol v přírodě, poznávacích a sportovních pobytů našich dětí. Chceme, aby naše děti byly zdravé a vedené ke sportovním aktivitám, ale školy mají problémy se zanedbanými sportovními areály, zastaralou tělocvičnou atd. – prioritou obvodu jsou asi jiné investice. Jsem přesvědčen, že pokud naší nejdůležitější investicí budou naše děti, vždy se nám to mnohonásobně vrátí.


Zastupitel Drastich

 


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem