Vyjádření k záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba, tramvajová trať Slovan-Globus“

22.05.2022 Poruba > aktuálně

Čtvrteční veřejné projednání záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“ – tramvajová trať Slovan – Globus, přineslo mnoho překvapivých zjištění o tom, jak zastánci projektu ze strany úřadů jsou nepřipraveni, nedůslední a neznalí procesních postupů a zákona.Ani jeden ze zástupců úřadu nebyl schopen kompetentně odpovídat na dotazy veřejnosti a na perfektně připravené zástupce spolku Prosíme, přemýšlejme.

 

Celý článek

Sváteční den 28. října jsme strávili se seniory v nově opraveném DK Poklad

01.11.2021 Poruba > aktuálně

Pozvaní si užili komentovanou prohlídku Pokladu, při které se většina vrátila o několik let zpátky a vybavily se jim vzpomínky z mládí. Mohli si také popovídat s Poldou Sulovským, naším senátorem. Odpoledne jsme ukončili, jak jinak než kulturním zážitkem. 

Celý článek

Územní studie Svinov - Polská, Mongolská

20.09.2021 Poruba > aktuálně

V úterý 21.září se bude konat v budově Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, veřejná debata ke studii nové obytné zóny Svinov - Polská a Mongolská.

Budeme rádi za vaši účast, názory a případné dotazy k zástupcům města či městského ateliéru MAPPA Ostrava.I my máme ke studii jisté výhrady a budeme se zajímat o dalším postupu.

 

Celý článek

Zámek Poruba zve na Zámecké slavnosti

25.08.2021 Poruba > aktuálně

V pátek dne 27. 8. 2021 od 17.00 hod. se na Zámku Poruba koná slavnostní odhalení obnoveného portálu s erbem rodu Bzenců s kulturním programem. 

 


Celý článek

Odkoupení bytů a oprava bytového domu Oblouk v městském obvodu Poruba

20.03.2021 Poruba > aktuálně

Poruba utratí několik stovek milionů za byty a opravu bytového domu Oblouk. Peníze na to nemá, tak si obvod vzal úvěr, kterým se zadluží na 25 let.Klenot české sorely - porubský bytový dům Oblouk je od počátku března obklopen lešením. Před dvěma lety se společnost Residomo (dříve RPG Byty) rozhodla prodat 128 bytů v bytovém domu Oblouk. Společnost spoustu let inkasovala příjmy z pronájmu a v době, kdy by měla peníze vrátit resp. investovat do oprav se rozhodla byty prodat.

 

Celý článek

Mimořádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba

03.02.2021 Poruba > aktuálně

Minulý týden jsme vás informovali o mimořádném zasedání  Zastupitelstva městského obvodu Poruba, kde koaliční zastupitelé schválili odpuštění části pokuty společnosti ALPEX real, s.r.o. ve výši 6 659 944,26 Kč za podmínky, že společnost uhradí kupní cenu za nákup pozemků v areálu Nad Porubkou v dodatečně stanoveném termínu, a to 1. 2. 2021.

 

Celý článek

Mimořádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba

27.01.2021 Poruba > aktuálně

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 proběhne mimořádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba.

 

Celý článek

Domov pro seniory Sluníčko oslavil 20 let svého působení

21.09.2020 Poruba > aktuálně

Pozvání ředitele Marka Tejzra na dnešní příjemné setkání přijal i náš senátor Polda Sulovský. Vedle nových technologií v přípravě jídla v domově a výrobků klientů, si bylo také možné užít výstavu obrazů vítkovické patriotky a umělkyně Lenky Kocierzové. Všem klientům přejeme mnoho zdraví a pracovníkům děkujeme za jejich obětavou práci. 

 

Celý článek

Aktivní práce Martina Drasticha z opoziční lavice v Porubě

15.06.2020 Poruba > aktuálně

Na podivné praktiky při výběrovém řízení do 300tis. Kč upozornil náš zastupitel Martin Drastich na posledním zastupitelstvu městského obvodu Poruby.  Jako člen kontrolního výboru vyzval předsedkyni, aby v rámci činnosti kontrolního výboru ověřili veškerá výběrové řízení do výše 300tis. Kč za období posledních dvou let. Zda případ, na který upozornil, byl ojedinělý a jednalo se o náhodu nebo se takto postupuje běžně.  Budeme vás informovat!

 

Celý článek

Dne 9. 6. zasedalo zastupitelstvo městského obvodu Poruba

11.06.2020 Poruba > aktuálně

V úterý 9.6 se konalo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba. Jednání se zúčastnila paní náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová, která hned v úvodu odprezentovala právě realizované investiční akce statutárního města Ostrava na území obvodu. Kulturní dům Poklad, pobočka Knihovny města Ostravy a některé dopravní stavby. Velmi hezký a přínosný bod programu jak pro zastupitele, tak pro občany.

 

Celý článek

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba dne 12. 11. 2019

14.11.2019 Poruba > aktuálně

V úterý 12. 11. 2019 proběhlo zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba. Před zastupitelstvem proběhlo zasedání Kontrolního výboru, který doporučil neprodleně stáhnout „Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úřadu - tajemníka/tajemnice ÚMOb Poruba“, a to z důvodů, že v uvedeném výběrovém řízení byl použit již zrušený tedy neplatný zákon. Celou kauzu budeme nadále sledovat a informovat veřejnost. 

 

Celý článek

Nejdůležitější investice obvodu v roce 2019?

28.06.2019 Poruba > aktuálně

Jak naši zastupitelé vidí investice v roce 2019 v Porubě? A proč nešly především do budoucnosti? Vše zhodnotil náš zastupitel Martin Drastich. 

Za nejdůležitější investici, nejen v roce 2019, považuji investici do vzdělání našich dětí. Proto jsme se snažili (Ostravak), aby v rozpočtu šlo více peněz do školství na MŠ a ZŠ.  


Celý článek

Zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba

19.03.2019 Poruba > aktuálně

Všechny zveme na 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba, které se bude konat v úterý 19. 3. 2019 od 16.00 hodin v sále Domova Slunečnice Ostrava, ul. 17. listopadu, Ostrava-Poruba.

 

Celý článek

Komunální volby 2018 - Poruba

29.08.2018 Poruba > aktuálně

Kandidátem na starostu městského obvodu Poruba je Ing. & Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA.

Celý článek

DK Poklad, jak souvisí pozemky 3/1 a p. č. 24 a co je v zájmu obce před občany

20.04.2016 Poruba > aktuálně

Desáté zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba se konalo dne 30. 3. 2016 v 16:00 hodin v sále Domova Slunečnice. 

Celý článek

Jediný bod jednání zastupitelstva - nebyl schválen. Petice proti stavbě několika čtyřpodlažních domů u Pustkoveckého údolí.

04.02.2016 Poruba > aktuálně

Dne 26. 1. 2016 od 16:00 se konalo 9. mimořádné zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba. Toto zasedání mělo pouze jediný bod a to vznik institutu tzv. bezpečnostního dobrovolníka. Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o poskytnutí dotace, z dotačního programu „Bezpečnostní dobrovolník“ v roce 2016.

Celý článek

Rozpočet schválen. Úklid listí v Porubě, je ve smlouvě za 46 mil. Kč.

05.01.2016 Poruba > aktuálně

Dne 17. 12. 2015 od 16:00 se konalo 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba. 

Snahy o finanční změny v rozpočtu nebyly vyslyšeny. Není se co divit. Úřad, po reformách místostarostky Bajgarové (zaměstnávání svých známých a kamarádů), nabobtnal z původních 420 zaměstnanců, na 447. V konečném důsledku se jedná v mzdové kapitole nárůst o téměř 10 %, přičemž podle ÚZ jsou to jen 3%.

Celý článek

VTP park v lesoparku nechceme, rozhodli zastupitelé Poruby

09.12.2015 Poruba > aktuálně

Dne 26. 11. 2015 od 16:00 se konalo 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba. V úvodu vystoupil pan primátor Ostravy, Ing. Macura s prezentací výstavby Vědecko-technologického parku Ostrava, v lokalitě vedle Myslivny (plocha V15).

Celý článek

Starosta Poruby: „Zapomeňte, kdo co řekl před volbami“

02.10.2015 Poruba > aktuálně

Páté jednání zastupitelstva Porubského obvodu proběhlo dne 8. 9. 2015 v již tradičním prostoru Domova pro seniory Slunečnice. V tomto kontextu je snad možné vyjádřit lehkou lítost nad tím, že obvod nemá „vlastní“ prostory pro konání tak významné události. Sál v Domě kultury Poklad jen tak brzo k dispozici nebude (jestli vůbec někdy) a rekonstrukce radnice či snad výstavba nové, vhodněji umístěné, je hudbou daleké budoucnosti. 

Celý článek

ANO sliby šetřit a nezvyšovat daně nedodrží, starosta přiznal špatné rozhodnutí rady

03.07.2015 Poruba > aktuálně

Hnutí ANO v Porubě veřejně přiznalo, že není schopno dodržet sliby, které dalo voličům před volbami - šetřit a nezvyšovat daně. Na zastupitelstvu předneslo návrh na zvýšení daně z nemovitosti. Na dotaz, proč jdou proti volebním slibům, místostarostka Doc. Válková sdělila, že nejsou schopni tyto sliby dodržet.

Celý článek

TŘETÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PORUBA

04.04.2015 Poruba > aktuálně

Zastupitelstvo se konalo dne 17. 3. 2015 ve Společenském sále Domova Slunečnice v netradičním podvečerním čase. Přesun doby jednání z ranních na odpolední hodiny, již od samého začátku, prosazovalo hnutí Ostravak. To proto, aby se mohli jednání zastupitelstva účastnit i občané, kteří pracují.

Celý článek

DRUHÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA V PORUBĚ, SPOR O ROZPOČET A VÝZNAM FINANČNÍHO VÝBORU, PETICE PROTI STAVBĚ DVOUPODLAŽNÍHO PARKOVACÍHO DOMU NA POZEMKU ŠKOLY

02.01.2015 Poruba > aktuálně

Dne 18. 12. 2014 se konalo druhé zastupitelstvo městského obvodu Ostravy-Poruby. Zastupitelé projednali 21 materiálů včetně 6 přínosů (což je 30% materiálů). Přínosy jsou materiály, které zastupitelé dostanou těsně před jednáním zastupitelstva. OSTRAVAK doufá, že tento postup nebude běžnou praxí koalice ČSSD-ANO-KDU. Není to korektní vůči občanům ani zastupitelům.

Celý článek

VOLEBNÍ SLIBY KONČÍ V PORUBĚ UŽ NA PRVNÍM ZASTUPITELSTVU

19.11.2014 Poruba > aktuálně

Všechny strany a hnutí, které lidé v letošních komunálních volbách volili, měli jedno z hlavních hesel transparentnost. Co ta transparentnost je? To už si po volbách někteří začínají vykládat po svém.

Celý článek

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA MO PORUBY KONANÉ DNE 17.11.2014

18.11.2014 Poruba > aktuálně

Hlavním programem ustavujícího zastupitelstva bylo složení slibu zastupitelů, volba počtu členů uvolněných a neuvolněných do orgánu samosprávy, volba zastupitelů do jednotlivých funkcí, volba počtu členů kontrolního výboru a finančního výboru, personální obsazení těchto výborů.
Celý článek

Je vůbec nějaký důvod jít k volbám? Ano, je: „Slovo starosty“.

10.09.2014 Poruba > aktuálně

Naše bytové družstvo (s více jak 210 bytovými jednotkami) se řadu let potýká s hlukem hospodských zařízení a heren, které jsou vzdáleny jen několik metrů od našich oken. V létě se nedá spát se zavřenými, natož pak s otevřenými okny. Marně jsme volali městkou policii, ať ukončí hlasité oslavy na zahrádkách, řev a bitky opilců, rozbíjející se sklo, různá Caruso show a diskotéky trvající často do pozdních nočních hodin.

Celý článek

Chams-Élysées? Ale kdepak…

24.08.2014 Poruba > aktuálně

Ostravak si v neděli 22. června udělal výlet. Nabuzen pozitivními články porubské radnice, nádhernými fotografiemi tohoto hlavního porubského bulváru a očekáváním příjemného podvečera se vrhnul okouknout tuto porubskou tepnu. 

Celý článek

Ostravak v Porubě maká a upevňuje soudržnost – ostatní se hádají

20.08.2014 Poruba > aktuálně

Zatímco jiné politické strany a nově (narychlo) vzniklá hnutí (bývalých a neúspěšných politiků, odložených ve své vlastní straně na vedlejší kolej) se mezi sebou hádají a vzájemně se obviňují nebo dávají k soudu, rozrůstající se hnutí občanů Ostravak v Porubě tvrdě pracuje na tématech důležitých pro náš obvod. Jsou zde odborníci z různých oblastí a profesí, jsou pročítány a analyzovány dostupné dokumenty z úřadu městského obvodu a samozřejmě jsou dotazováni občané, jak se jim v Porubě žije. 

Celý článek

Hnutí Ostravak - Poruba

12.06.2014 Poruba > aktuálně

Od konce roku 2013 se formuje sdružení kolem Hnutí občanů Ostravak v městském obvodě Poruba, složené výhradně z lidí, kteří na území obvodu pobývají. Rádi bychom občanům druhého nejlidnatějšího obvodu v Ostravě nabídli funkční alternativu ke stávajícím politickým subjektům, které dle našeho názoru dlouhodobě neplní zodpovědně svou práci v oblasti správy našeho obvodu a které se domnívají, že vedení porubského obvodu je dědičným lénem, s nímž mohou nakládat dle své libosti bez ohledu na zájmy občanů. 

Celý článek
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem