Zpět 09/10/2017

ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY 20. ZÁŘÍ 2017

V PRŮMYSLOVÝCH ZÓNÁCH PŘIBÝVÁ PRACOVNÍCH MÍST. TRAMVAJOVÉ TÉMA HÝBE OSTRAVOU Ostravští zastupitelé projednávali na svém prvním poprázdninovém zasedání přes 80 bodů programu. Osmadvacáté pracovní setkání představitelů města tak kromě jiného rozhodovalo o účelových dotacích, prodejích pozemků, úpravách rozpočtu.

Zastupitelé si 20. září 2017 také vyslechli několik příspěvků Ostravanů.

Ze zasedání se omluvili Jakub Jež (ČSSD) a Bohdan Trojak (hnutí Ostravak).

Průmyslové zóny přinesly Ostravě přes tisíc pracovních míst

Při projednávání pravidelné informace o stavu přípravy a realizace projektů Průmyslová zóna Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park zmínil primátor Tomáš Macura (ANO 2011), že za poslední rok přinesly 1 200 pracovních míst. „To není špatný výsledek. Se stejným nárůstem se počítá i v roce příštím,“ uvedl primátor.

Zastupitel Zbyněk Šebesta (KSČM) se zajímal o postup, jaký město uplatní v případě Vědecko-technologického parku: „Co budeme dělat s pozemky, které jsme pro VTP nakoupili? Vrazili jsme do nich peníze a nemáme nic, co bychom s nimi chtěli dělat. Bylo by dobré si říct, co na území vznikne, nebo nevznikne.“

„K budoucnosti VTP jsme vedli diskuzi na jaře s tím, že rozhodnutí padne až ve chvíli, kdy budeme mít pro rozšíření parku alternativní lokalitu. V těchto dnech je nám prezentována studie pracující s umístěním mezi Novou Karolinu a Dolní oblast Vítkovic. Pozemky ale nepatří městu, prověřujeme souvislosti.

Je pravděpodobné, že do původně zvažované lokality Myslivna se park nerozšíří. V tuto chvíli je pozemek užíván k zemědělské výrobě, ze které město inkasuje příjmy v pachtu. Nejde ale o dlouhodobé řešení. Mám za to, že Myslivna by měla sloužit volnočasovým aktivitám tak, jak si přáli občané v petici. Ale o tom budeme rozhodovat jindy,“ vysvětlil primátor.

 

Bude třeba kvůli univerzitě posunout smyčku tramvaje?

Žádost Ostravské univerzity, pro kterou město v červnu letošního roku připravilo smlouvy za účelem výstavby nové budovy Fakulty umění a Centra zdravého pohybu u Černé louky, o změnu některých parametrů smluv vyvolala mezi zastupiteli delší debatu.

Materiál předkládal náměstek primátora Radim Babinec (ANO 2011), který uvedl: „Univerzita nás žádá o upřesnění podmínek výplaty návratné finanční výpomoci. A také doplnění nové parcely, protože se na původně zamýšlený pozemek všechny plánované stavby nevejdou.“

„Původně se předpokládala společná výstavba obou fakult v rámci jednoho projektu podpořeného jednou dotací z ministerstva. Ale ukázalo se, že projekty budou realizovány postupně,“ řekl primátor Tomáš Macura (ANO 2011).

Podle Zbyňka Šebesty (KSČM) si univerzita dělá z města vazala. „Mám univerzitu rád, ale je třeba, aby dodržovala, co bylo dohodnuto. Pokud není schopna se takzvaně vlézt do ujednaných pozemků a my proto musíme přesunout smyčku tramvají, zavání to něčím nepříjemným. Plánovaný posun smyčky u divadla Ostravě vůbec neprospěje. Když se stane porucha, není jiné místo pro otáčení tramvají.“

„Nikdo nezpochybňuje potřebu smyčky tramvají. Projednání jejího přemístění máme v plánu. Myslím, že panuje shoda, že i kdyby univerzita v lokalitě za Karolinou nic nestavěla, vyplatí se tuto část Ostravy zbavit břemene smyčky a otevřít významnějším rozvojovým projektům. Jde o lukrativní pozemky, které si zaslouží jiný typ výstavby, než je technická infrastruktura s kolejištěm.

Na projekty Ostravské univerzity je potřeba se dívat i skrz jejich veřejnou funkci. Zahrnují mimo jiné víceúčelovou halu pro míčové sporty. Tu bychom za jiných okolností stavěli na jiné parcele ve městě. Nejde tedy o jednoúčelové univerzitní prostory,“ sdělil T. Macura.

O smyčce tramvaje hovořili zastupitelé také při jednání o směnách pozemků, díky kterým by město nabylo parcelu v současném vlastnictví Dopravního podniku města Ostravy, na které se diskutovaná smyčka nachází.

Josef Babka (KSČM) se vyjádřil ve smyslu, že smyčka je důležitá v případě nečekaných i plánovaných dopravních situací. Její posunutí považuje zastupitel za protismyslné, její ztrátu za špatné řešení pro dopravní obslužnost města.

„Aktuálně probíhá posouzení možnosti přemístění smyčky ve dvou variantách – tramvaje by se otáčely až na Hranečníku na novém terminálu, nebo existuje možnost vymístění smyčky do lokality Slezské Ostravy, o které se mluví už delší dobu,“ řekl Lukáš Semerák (hnutí Ostravak) s tím, že k omezení dopravní obslužnosti by v žádném případě nedošlo. Řešení krizových dopravních situací by bylo zachováno.

 

Ostrava chce soutěžit vysokokapacitní tramvaje

„Naším cílem je, aby v letech 2020-2022 jezdily Ostravou vysokokapacitní tramvaje,“ přednesl záměr města zastupitelům radní pro dopravu Lukáš Semerák (hnutí Ostravak).

„Proto je musíme vysoutěžit. Poučili jsme se z Olomouce, kde si na veřejnou soutěž ponechali pouhý rok a byli osočeni z neposkytnutí dostatečné doby plnění. Příslib o využití úvěru, který dnes předkládáme ke schválení, nastoupí až po vyčerpání dotací, finančních prostředků dopravního podniku a dalších možností.

Počítáme s tím, že v letech 2018-2022 budou vypsány odpovídající dotace. Z nich se budeme snažit čerpat prostředky na pořízení vysokokapacitních tramvají. Je pravdou, že dnes nemáme v přidělení dotací jistotu. Ale ve chvíli, kdy nabídka přijde, hodláme být připraveni,“ doplnil L. Semerák.

Dodal, že nepůjde o kompletní obměnu vozového parku, ale jen výměnu vozů, kterým končí životnost. Investice ve výši 1 350 milionů korun bude podle něj v podstatě částečně vynucená.

„Radní Semerák vyhlašuje výběrové řízení, na které nemá finanční prostředky! Chtěl bych požádat pana primátora, aby vedl své kolegy ke kázni a pořádku a materiály byly řádně připraveny,“ vyzval Josef Babka (KSČM).

Primátor Tomáš Macura připustil, že jde o materiál netypické povahy. „Nicméně si myslím, že větší polovina konečné částky půjde z dotací, 50 milionů uhradí dopravní podnik a saldo může být v řádu jednotek nebo stovek milionů,“ doplnil.

 

 

Příští zasedání ostravských zastupitelů je plánováno na 18. října 2017.

 

Sdílejte článek