Zpět 31/03/2021

Odborné a počítačové učebny do všech škol

Ve všech čtyřech základních školách Slezské Ostravy mají v příštích letech vyrůst nové odborné a počítačové učebny, případně se obnovit výpočetní technika ve stávajících IT učebnách. Žáci a  žákyně se v odborných učebnách budou věnovat vaření, pečení nebo tradičním pracím v dílnách.   

V IT učebnách se zase budou zdokonalovat v dovednostech s počítačem. „Na práci s výpočetní technikou je na školy kladen stále větší důraz, a to i na žáky v nižších ročnících,“ uvádí místostarosta městského obvodu Roman Goryczka. Ve všech základních školách Slezské Ostravy se proto nyní vytipovávají vhodné prostory, kde nové učebny vzniknou a  tvoří se projekty, na jejichž základě obvod požádá o dotace na nutnou přestavbu. Kromě klasické výuky mají nové učebny sloužit i k potřebám polyfunkčního vzdělávání, tedy nejrůznějším zájmovým kroužkům coby mimoškolním aktivitám. „I když to nebude snadné, určitě v našich školách vhodné prostory pro nové učebny najdeme, vyčleníme a upravíme. Výuka jak v počítačových schopnostech žáků, tak v klasických činnostech dílen nebo vaření je hodně důležitá,“ konstatuje místostarosta Goryczka. Nové učebny by měly ve slezskoostravských školách vzniknout v horizontu dvou let.

 

 

Sdílejte článek