Zpět 13/07/2020

Městský obvod Slezská Ostrava zahájí investiční akce za téměř 180 milionů korun

Přestože současná nelehká situace po pandemii koronaviru naznačuje, že příjmy obcí ze sdílených daní budou v dalších letech nižší, vedení radnice Slezské Ostravy neomezuje potřebné investice, ale naopak se je chystá navýšit. V souvislosti s tím obvod zahájil kroky k přijetí dvou set milionového úvěru.  

Vedení radnice si uvědomuje, že jeho příjmy letos i v příštím roce poklesnou, ale nechce vše škrtnout, uspat a čekat co se stane. Naopak chce zahájit ještě více investic a nastartovat tak jeho obvod. Protože je v dobré finanční kondici, poptává nyní také úvěr na krytí investičních akcí ve výši 200 milionů korun. Chce si ho vzít i vzhledem k nízkým úrokovým sazbám, které se dle předběžných poptávek pohybují pod 1 % ročně. Využije ho zejména na projekty, na které se mu podaří získat dotační prostředky. Jejich jádro tvoří investice do bytového fondu. Ten následně bude generovat nájem, ze kterého budou plně pokryty splátky úvěru.   

Velká investice bude letos směřovat do osmi bytových domů na ulici Chrustova. Domy získají nově zateplené fasády, střechy, nové vstupní dveře a rekonstruovány budou i vnitřní prostory včetně rozvodů a vytápění. Náklady budou zhruba 26 milionů korun, žádat budou o 9 milionů z evropské dotace. Zbylou část uhradí napůl obvod a město Ostrava. V srpnu bude zahájena také výstavba Domova pro seniory Antošovice, kde do roku 2022 rekonstrukcí, nadstavbou a přístavbou budovy bývalé mateřské školy vznikne 32 nových lůžek. 

Jako zřizovatel směřuje městský obvod významné finanční prostředky do škol.„Do všech tříd základních škol bude letos v létě instalován systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, který zbaví vzduch ve třídách přebytečného oxidu uhličitého a přinese také značné energetické úspory. Tato investice vyjde na téměř 13,5 milionů korun, přičemž ze 70 % je akce hrazena z evropských dotací. Ve školách budujeme díky dotacím i moderní odborné učebny, nákladnou rekonstrukcí projde kuchyně ZŠ Bohumínská, novou elektroinstalaci získá ZŠ Pěší a MŠ Požární se dočká nové zahrady,“ informuje místostarosta pro školství Roman Goryczka. 

Postupnou obměnou prochází sídliště Kamenec, na kterém žije více než tisíc obyvatel. V loňském roce městský obvod podél rušné ulice Bohumínské osadil nové zábradlí a vysadil květinové záhony. Letos však zahájí první etapu celkové regenerace. Ta je rozložena do třech etap a celkové náklady činí přes padesát milionů korun. Postupně tak na Kamenci opraví a vybuduje parkovací místa, vysadí zeleň, opraví chodníky a přidá nový městský mobiliář. Nový kvalitní veřejný prostor vznikne i u ulice Brigádnická, kde vznikne odpočinková zóna s dětskými hracími prvky, regeneruje se zeleň a provedena bude rekonstrukce původního hřiště na kopanou. 

Uvedené investice, zahajované na Slezské Ostravě v letošním roce, vyjdou radnici na více než 180 milionů korun. Obvod přitom připravuje řadu dalších projektů. Od revitalizace bytových domů na Mírové osadě nebo ulicích Heřmanická a Šenovská, přes výstavbu sportovní haly v Koblově až po modernizaci kulturního domu v Heřmanicích. Děláme vše pro to, aby nejen tyto stavby opravdu zrealizovali. Slezská je historicky investičně velmi zanedbaná, a tak si jejich dokončení určitě zaslouží.

 

Sdílejte článek