Zpět 24/04/2020

Městský obvod Slezská Ostrava provádí rekonstrukci na ústředním hřbitově

Městský obvod zahájil rekonstrukci správní budovy hřbitova, opravu přístupového schodiště a zpevněné plochy. Vybouráno je už téměř celé schodiště vedoucí ke krematoriu, které dlouhodobě trápily spodní vody a postupně se propadalo.

Opravami prochází také kanceláře hřbitovní správy, které jsou dnes v nevyhovujícím technickém stavu. Přepážkový systém navíc neposkytuje klientům, kteří často řeší velmi složité životní situace, dostatečné soukromí. Vzniknou tedy nově oddělené kanceláře, které budou vybaveny i klimatizací nebo vyvolávacím systémem. V provozu budou již od července, schodiště bude dokončeno zhruba o měsíc později.

 

Současně se schodištěm se rekonstruuje chodníková rampa vedoucí ke krematoriu. Překládat se bude veřejné osvětlení podél schodiště, které je v současnosti ve špatném technickém stavu. Po dobu rekonstrukce se musí občané připravit na ztížený přístup v oblasti probíhajících prací.Díky podpoře ze strany města se městskému obvodu postupně podaří nadále zlepšovat prostředí hřbitova, který bude na návštěvníky působit přívětivěji a nabídne zejména pozůstalým větší komfort..    

Celkové náklady na rekonstrukci jsou zhruba 10,5 mil. Kč. Zásadní rekonstrukci na ústředním hřbitově podpořilo město Ostrava částkou 8 mil. Kč, zbytek hradí obvod ze svého rozpočtu

V dalších letech chce městský obvod s investováním do ústředního hřbitova pokračovat. Aktuálně má připraveny třeba projekty na vybudování nových kolumbárií, modernizaci technického zázemí hřbitovní správy nebo rekonstrukci centrálního stanoviště kontejnerů, do kterého je svážen odpad z celého hřbitova.

 

Ústřední hřbitov je veden jako významný krajinný prvek, celková plocha jeho areálu je 26,8 ha a nachází se na něm více než 3 tisíce stromů, 7 tisíc thují a další tisíce keřů. K dispozici je zhruba 70 tisíc hrobových míst, z nichž je dnes obsazena zhruba čtvrtina. O provoz hřbitova se stará na plný úvazek 12 zaměstnanců.

 

 

 

Sdílejte článek