Zpět 19/04/2022

Vítkovice investují nejvíc za posledních 20 let a den ze dne se mění k lepšímu

 „Jsem hrdý na to, že Vítkovice mají v roce 2022 největší rozpočet a nejvíce investic v historii městského obvodu!“ akcentuje starosta obvodu Richard Čermák za Ostravak, hnutí občanů. „Snažíme se dělat maximum pro to, aby se z nich stala výstavní čtvrť Ostravy a bezpečný domov pro zdejší obyvatele. O tom, že nejde jen o prázdná slova, ale o jasnou koncepci a hlavně činy, svědčí konkrétní projekty.“  

Podle starosty Richarda Čermáka Vítkovice investují především do nárůstu a zkvalitňování bytového fondu. O tom ostatně svědčí jak už probíhající zásadní rekonstrukce objektu ve Štramberské ulici č. 10, kde bude letos v červenci k dispozici 11 nových bytových jednotek, tak březnové zahájení opravy bytového domu v Tavičské ulici č. 34 v hodnotě bezmála 22 milionů korun včetně DPH. „Vedle zmíněné Štramberské jde o nej­větší investiční akci obvodu z pohledu správy bytového hospodářství a jeden z dalších kroků, jak ve Vítkovicích zajistit dostupné a kvalitní bydlení,“ pokračuje s tím, že rozsáhlá rekonstrukce vítkovického bytového fondu je jednou z vizí, které vedení obvodu průběžně naplňuje.

Jedním z největších projektů realizovaných na území obvodu v posledních deseti letech je však výstavba nové smuteční síně v celkové hodnotě 74,8 milionu korun včetně DPH. „Po svém dokončení v březnu 2023 pod­statně ovlivní ráz vítkovického hřbitova, druhého největšího v Ostravě,“ konstatuje starosta Vítkovic a upřesňuje, že zároveň se síní budou postaveny také objekty správy hřbitova a kamenictví. „Nová vítkovická smuteční síň prostě bude splňovat veškeré požadavky moderního pohřebnictví a bude umožňovat důstojné a komfortní rozloučení se zesnulými,“ ujišťuje Richard Čermák a dodává, že provedení finančně náročné zakázky umožnila obvodu podpora ze strany vedení statutárního města Ostravy, která pokrývá 60 procent nákladů. „Jde o logické rozhodnutí města, vždyť vítkovická smuteční síň je hojně využívána obyvateli celé Ostravy,“ uzavírá dané téma starosta a připomíná, že obvod investuje i do dalších sfér života ve Vítkovicích. 

„Kromě údržby cest a chodníků ve správě obvodu nás čekají také opravy budov mateřských škol a připravujeme se také na rekonstrukci objektu v bezprostřední blízkosti pracoviště základní školy v ulici Šalounově. Ten by měl sloužit jako komunitní a multifunkční prostor pro vzdělávání dětí od 6 do 18 let,“ nastiňuje starosta Richard Čermák další z mnoha plánů, k nimž patří rovněž zvelebení prostoru před vítkovickou radnicí, která letos oslaví 120. výročí svého otevření.

 

Sdílejte článek