Svinov. Místo se zajímavou historií a moderní současností

29.11.2021 AKTUÁLNĚ > Napsali o nás

„Rád připomínám zapomenuté příběhy,“ říká Daniel Žitník, místostarosta Svinova za hnutí Ostravak. Svinov byl zmiňován již v roce 1265 v listině olomouckého biskupa Bruna. Po několika staletích vývoje tehdejší výhradně zemědělské obce přichází změna. V roce 1847 se dokončením Severní dráhy Ferdinandovy na úseku Lipník – Bohumín ze Svinova stává významný dopravní uzel.

 

 

V roce 1892 byla v obci Oskarem Hulschinským z Berlína založena válcovna trub (později známá jako Mannesmanka), která ovlivnila značný příliv obyvatel. 

V roce 1891 zde vznikl parní mlýn s pekárnou (později znám jako Strnadův mlýn), v roce 1897 byla zbudována Franzem Beierem cihelna (později Wawreczkowa parní cihelna), v roce 1899 lihovar, v roce 1922 dílna na výrobu izolovaných vodivých drátů (později Žárovkárna Tatra). Rozmach větších závodů byl doprovázen rozvojem drobných živností, služeb, hostinců, hotelů… Čilý svinovský život pak v roce 1936 vyústil ve jmenování Svinova městem.

„Dnes je vše jinak“ uvádí Daniel Žitník, místostarosta za hnutí Ostravak. „Uhlí se ve Svinově začalo těžit až v 50. letech 20. století a s rozšiřující se dopravní infrastrukturou postupně zanikaly i svinovské průmyslové podniky. Z rušného průmyslového maloměsta na konci třicátých let minulého století vznikl městský obvod s výrazným charakterem rezidenčního bydlení.“

Svinov zůstal významným dopravním uzlem, ve kterém se protíná celostátní železniční doprava s dopravou místní, hromadnou i individuální. Čtyřem tisícům a čtyřem stovkám obyvatel slouží základní škola se třemi mateřskými školami, nová sportovní hala, dětské dopravní hřiště, multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem a místní hřbitov. Výborná dopravní dostupnost  místním rozšiřuje pestrou paletu občanské vybavenosti. 

Nelze však opomíjet ani zajímavé přírodní svinovské lokality. Přímo v srdci obvodu se nachází dva parky. Nejvzácnější svinovskou lokalitou je přírodní rezervace Rezavka a přiléhající CHKO Poodří. „Svinov je kotel, ve kterém se na relativně malém území v průběhu 170 let prolínalo nespočet vlivů a z jejich vzájemného ovlivňování vzešla jeho současná podoba,“ říká Daniel Žitník a pokračuje: „Zároveň má Svinov díky dosud volným plochám veliký potenciál dalšího rozvoje.“

„Plánovaný sportovní areál Slezák navazuje na stoletou historii sportovního oddílu a takzvané svinovské rozhraní (nezastavěné pole mezi Svinovem a 5. porubským obvodem) je možnou rozvojovou lokalitou s celoměstským významem.

„Rád lidem připomínám zapomenuté příběhy, protože nám ukazují pomíjivost lidského konání a zároveň upozorňují na naši odpovědnost předat s láskou a péčí svěřený obvod budoucím generacím,“ dodává svinovský místostarosta Daniel Žitník.

 


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem