Světový den vody a jeho odkaz na Ostravsku

23.03.2018 AKTUÁLNĚ > Napsali o nás

zdroj:Mladá fronta Dnes 

Světový den vody se slaví od 22. března 1993 na základě rozhodnutí Valného shromáždění Organizace spojených národů. Od tohoto data si veřejnost každoročně připomíná její význam a potřebu udržitelného nakládání s vodními zdroji.


I když více než tři čtvrtiny povrchu země tvoří voda, přes 94 procent vody je vázáno ve světovém oceánu a sladké vody je jen necelých 6 procent. Někde je vody dostatek, ale jsou místa, kde chybí úplně. Dalším problémem je i její znečištění. Z globálního úhlu pohledu lze říci, že kvalitní pitné vody ve světě ubývá a Česko není výjimkou. "Starost o dostatek kvalitní vody je vlastní jak společnosti Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK), tak městu Ostrava.
Důkazem je i letošní 110. výročí zprovoznění úpravny vody v Ostravě-Nové Vsi," říká mluvčí společnosti Radka Vanková.
Vodárna byla uvedena do provozu roku 1908 a dodnes je největší a nejvýznamnější úpravnou vody na území města Ostravy. Její kapacita je 200 l/s, což pro představu znamená naplnění běžné vany za jednu sekundu. Jímání podzemní vody k její další úpravě je v úpravně realizováno pomocí ponorných čerpadel ze studní o hloubkách 35 až 45 metrů, a to ze dvou pramenišť, kterými jsou Dubí a OstravaNová Ves.
"Společnost OVAK zásobuje pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě přes 290 tisíc obyvatel města Ostravy. 60 až 65 procent dodávek vody do Ostravy tvoří takzvané povrchové vody z přehradních nádrží Kružberk a Šance. Vlastní výroba z podzemních zdrojů, nacházejících se v oblasti města Ostravy, pak pokrývá zbývajících 35 až 40 procent," přibližuje Vanková.
V roce 2008 vyhlásilo zastupitelstvo města Ostravy úpravnu vody v Ostravě-Nové Vsi a prameniště pitné vody Nová Ves a Dubí za strategický zdroj. V témže roce se stal jmenovaný areál i chráněnou památkou. V roce 2017 zde bylo otevřeno vodárenské muzeum s názvem Historie ostravského vodárenství – Babylon.
"Dlouhodobě investujeme do moderních technologií a v loňském roce jsme získali zvláštní cenu v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost," zmiňuje úspěchy společnosti Vanková. V kategorii Hospodaření s vodou pak udělila porota cenu projektu "Chytrý monitoring vodoměrů pro oblast vodního hospodářství". Byl oceněn jeho významný přínos pro hospodaření s pitnou vodou. "Plaťte za vodu pohodlně, bezpečně a jednoduše," vzkazuje společnost OVAK svým zákazníkům a současně jim nabízí nové způsoby, jak mohou platit za služby spojené s dodávkou vody a odváděním odpadních vod.
Vedle standardně používaných způsobů, ke kterým patří platba v hotovosti, složenka a převodní příkaz, přináší společnost nově terminál Sazky, QR kód a online platební bránu.
Tyto moderní platební nástroje ušetří zákazníkům nejen čas, ale i peníze, zejména pokud platí za služby ještě složenkou.
"Výhodou je i snížení chybovosti při zadávání příkazu díky jeho automatickému předvyplnění. Zákazníci, kteří si nechávají zasílat fakturu na svůj e-mail, mají nyní možnost ji zaplatit hned prostřednictvím platební brány. Vedle faktury mohou některým z nově uvedených způsobů zaplatit i upomínku nebo penalizační fakturu. S moderními platebními nástroji přinášíme i nové grafické zpracování všech dokladů," dodává Vanková.
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem