Ostrava získala prestižní cenu za projekt sociálního bydlení

31.10.2018 AKTUÁLNĚ > Napsali o nás

zdroj:Veřejná správa (Statutární město Ostrava)

Úspěch v této oblasti slavila letos Ostrava, jejíž projekt sociálního bydlení získal prestižní ocenění RegioStars. To uděluje Evropská komise od roku 2008 v rámci politiky soudržnosti. Ostravský projekt s názvem "Koncepce bydlení a její pilotní ověření" zvítězil v kategorii Lepší přístup k veřejným službám.


 

Cílem projektu, na který získal ostravský magistrát dotaci z OPZ 15 milionů korun, je vytvořit ve městě fungující systém sociálního bydlení. V Ostravě žije v sociálně vyloučených lokalitách přes šest tisíc lidí, dalších zhruba šest tisíc lidí na ubytovnách. Dávky na bydlení pobírá většina z nich. V rámci projektu bylo zrenovováno 105 bytů pro rodiny, které by jinak bydlely v nevyhovujících podmínkách. Pět bytů bylo vyčleněno pro účely nouzového bydlení. Zároveň byly vytvořeny procesy pro přístup k bydlení, rámec spolupráce s městskými částmi a sociální podpora pro nájemníky. Součástí byla také tvorba Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy, kterou schválilo zastupitelstvo města v listopadu 2017.
"Krizové bydlení je pilotováno ve třech bytech a představuje nouzový a záchytný systém pro osoby a domácnosti, kde je nutné akutně řešit bytovou nouzi. Zabydlení směřuje k sanaci krize, stabilizaci domácnosti a následnému přesunu do dlouhodobé formy bydlení. Byty jsou vybavené nábytkem a mají zapojeny energie. Domácnost v krizi je tak možno zabydlet v krátkém čase," uvádí Michal Mariánek, náměstek primátora Ostravy. "Sociální bydlení a jeho pilotáž probíhá v postupně přibývajících bytech, celkem se bude jednat o 102 bytů. V rámci pilotáže snižujeme práh vstupu do bytu a zabydlujeme domácnosti, které by se do standardního bydlení bez pomoci nedostaly," dodává Michal Mariánek.
Se všemi domácnostmi v projektu spolupracují sociální pracovníci. "K 1. září 2018 jsme měli zabydleno 85 domácností, což představuje 215 osob (122 dospělých a 93 dětí)," informuje Michal Mariánek. "Na základě průběžných dat je možno říci, že sociální bydlení zabydleným domácnostem přináší "více prostoru za méně peněz". Průměrně v rámci projektu platí domácnosti o 14 % méně a přitom mají k dispozici o 57 % více prostoru než v předešlém bydlení. Největší změny jsou u domácností, které před projektem žily v ubytovnách. Zde jsou úspory nákladů na bydlení více než 20 % a přitom mají k dispozici o 80 % více m2 na osobu," upřesňuje náměstek primátora.
Většina domácností má nájemní smlouvu na šest měsíců, která se prodlužuje, jsou-li naplněny základní parametry účasti v projektu, tedy domácnost spolupracuje se sociální pracovnicí (intenzita je individuálně nastavená dle potřebnosti, variuje od několikrát týdně až po 1x za dva týdny), jsou hrazeny náklady na bydlení a je funkční sousedství (nejsou stížnosti). S domácnostmi je v kontaktu také evaluátor, který s nimi realizuje rozhovory, ať je možno zaznamenávat změny u domácností a reflexi celého procesu z jejich perspektivy.
Evaluace projektu probíhá průběžně a zaměřuje se jak na spolupráci magistrátu s městskými obvody, neziskovými organizacemi, úřadem práce apod., tak na spolupráci zabydlených domácností se sociálními pracovníky. "Průběžně tedy sledujeme, k jakým změnám po zabydlení dochází. Evaluaci provádí externí evaluátor, který je hrazen z projektu," konstatuje Michal Mariánek. Projekt má harmonogramem jasně nastavený konec, což je září 2019.
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem