Ostrava vyhlásí soutěž na Památník válečných veteránů v parku Čs. letců

15.02.2019 AKTUÁLNĚ > Napsali o nás

Ještěže máme takové skvělé vedení města a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Pro doplnění informací. Na tomto projektu se pracuje již několik let. Noví pouze dotahují do konce. Za to jim patří díky, protože by to mohli dát na dno šuplíku jako jiné věci, na kterých se podíleli lidé z hnutí Ostravak. Prostě jen tak, z principu.

 

Ostrava připravuje vyhlášení další architektonicko-výtvarné soutěže. Záměr na vyhlášení otevřené jednokolové soutěže na "Památník válečných veteránů" v parku Čs. letců v Moravské Ostravě schválili v úterý 12. února ostravští radní.

Československá tanková brigáda během Ostravské operace. Foto: Vojenský historický ústav

Památník má dlouhodobě a důstojně připomínat společně prvoválečné, druhoválečné i novodobé veterány – občany Ostravy a Moravskoslezského kraje, kteří nasadili a mnozí z nich i ztratili své životy v boji za národní svébytnost, svobodu a demokracii.

Město v této chvíli připravilo koncept soutěžních podmínek, a to v návaznosti na vzorové podmínky České komory architektů (ČKA). Základní koncept klade důraz na účel památníku, požadován je respekt k současnému řešení rekonstruovaného parku, nicméně město připouští i jeho adekvátní úpravy vyvolané soutěžním návrhem. Prostor musí umožnit konání vzpomínkových akcí.

„Naším cílem je do veřejného prostoru umístit kvalitní umělecké dílo, které bude důstojnou poctou veteránům, ale také reprezentací města Ostravy. Věřím, že se nám podařilo navrhnout kvalitní soutěžní porotu, které na nejbližším jednání předložíme návrh soutěžních podmínek a počítáme s tím, že na základě odborné diskuze by mohlo dojít k jejich zpřesnění či úpravě,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

K samotnému vyhlášení soutěže dojde po definitivním schválení soutěžních podmínek porotci a regulérnosti ze strany ČKA. Předpokládaný termín je duben 2019.

Porota, jejíž složení schválila rada města, u návrhu posoudí kvalitu celkového řešení umístění v území, komplexní ideově architektonicko-výtvarnou kvalitu návrhu, hospodárnost a ekonomickou (finanční) přiměřenost zvoleného řešení, trvanlivost a odolnost návrhu s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o dílo vystavené klimatu i obecnému užívání.

Porota zasedne v tomto složení:

Řádní členové závislí: Zbyněk Pražák - náměstek primátora města Ostravy, Lukáš Jansa- radní městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Lukáš Curylo - náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, Jaroslav Hrabec - ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava.

Řádní členové nezávislí: Petr Dub – malíř, Kurt Gebauer - sochař a pedagog, Jakub Ivánek -historik, Tomáš Knoflíček - teoretik umění, Ondřej Vysloužil - architekt.

Náhradníci závislí: Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora města Ostravy, David Witosz - 1. místostarosta městského obvodu Mor. Ostrava a Přívoz.

Náhradníci nezávislí: Jiří Jůza - ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě, Marek Pokorný -ředitel Galerie PLATO Ostrava.

„Předpokládáme, že náklady na vybudování památníku budou 2 miliony korun, po diskuzi s porotci by ale mohlo dojít ještě k úpravě této částky. Pro účastníky potom máme doporučení, aby respektovali nejen částku určenou na realizaci návrhu, ale také ochranná pásma stromů, která jsou vyznačena v soutěžním podkladu,“ dodala náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Tvůrci tří nejlepších návrhů získají finanční odměnu ve výši 20 až 100 tisíc korun. Porota může rozhodnout také o odměnách pro tvůrce neoceněných návrhů, které ale přinesou pozoruhodné dílčí podněty a řešení.

Výše odměn se odvíjí od předpokládaných nákladů na realizaci díla, které jsou odhadovány na 2 000 000 Kč bez DPH a budou spolufinancovány městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz (500 tisíc korun) a Moravskoslezským krajem (500 tisíc korun). Vítězný návrh bude realizovat jeho autor nejdříve v roce 2020.

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem