Město Ostrava pomůže spolkům se zvýšenými náklady na energie

10.05.2022 AKTUÁLNĚ > Napsali o nás

Zastupitelé hnutí Ostravak v březnu navrhli finančně podpořit organizace a nyní se tak stalo. „Na základě našeho doporučení, jsme v minulém týdnu na zastupitelstvu města schválili podporu subjektům z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit, které působí na území našeho města. Cílem je, abychom spolkům pomohli překlenout těžké období, zmírnily ekonomické dopady rostoucích cen energií na jejich činnost a zabránili tak snížení komfortu při sportování či úplnému zániku klubů,“ řekl Lukáš Semerák, zastupitel města za Ostravak, hnutí občanů.

 

O podporu si mohou požádat subjekty z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit, u kterých prokazatelně došlo k nárůstu nákladů na úhradu energií alespoň o 50 % oproti období předcházejícímu roku 2022 s tím, že rozdíl mezi hodnotou jednotkové ceny v roce 2021 a v roce 2022 činí minimálně 50 %. Na podporu město vyčlenilo z rozpočtu částku 20 milionů Kč.

Dle schválených pravidel minimální výše poskytnuté dotace na jednu žádost činí 10 000 Kč a maximální výše poskytnuté dotace na jednu žádost činí maximálně 50 % celkového meziročního navýšení nákladů za dodávky energií, maximálně však 1 000 000 Kč. Podání žádostí je dvoukolové. V prvním kole mohou zájemci podávat své žádosti v termínu od 22. – 30. května 2022, v druhém kole od 8. – 22. srpna 2022. Podrobnější informace k programu podpory naleznete na webových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz v sekci „Úřad – Dotace“ a na stránkách Odboru školství a sportu a Odboru kultury a volnočasových aktivit). 

„Jsme velmi rádi, že k tomuto rozhodnutí došlo v takovém krátkém termínu, protože máme odezvu z mnoha sportovních klubů či volnočasových spolků, že jejich finanční situace je velmi špatná. Už tak měli své rozpočty velmi napnuté, jelikož rok od roku ubývá sponzorů a externích partnerů,“ zmínil Lukáš Semerák.

 


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem