LEVÝ BŘEH OSTRAVICE SE PROMĚNÍ V PROMENÁDU

17.01.2019 AKTUÁLNĚ > Napsali o nás

zdrpj: www.ostrava.cz

Město Ostrava upraví okolí u dvou nových univerzitních staveb, které vyrostou za Divadlem Antonína Dvořáka. Dosud nevzhledné pozemky se promění v kvalitní veřejný prostor. Ten bude sloužit studentům i veřejnosti.  

 

Stavba nových fakult Ostravské univerzity nezůstane osamocena v prostoru, město na ni naváže úpravou okolí, které umožní i další rozvoj lokality Černé louky a Nové Karolíny a tedy dotvoření urbanistické struktury širšího centra města. Město Ostrava zahajuje projektování dopravní infrastruktury celého území, s cílem efektivně propojit území, významné instituce, umožnit dostavbu území a zároveň pokračovat ve zkvalitňování veřejného prostoru centrální části města.

Jedním z důležitých míst v této lokalitě je i tzv. „levobřežní“ komunikace, která odděluje připravovaný areál Ostravské univerzity od řeky Ostravice a město na ni nechalo zpracovat architektonickou studii. Jejím autorem je Ateliér Simona za cenu 210 tisíc korun bez DPH.

Cílem studie bylo navrhnout takové její prostorové a materiálové úpravy, které povedou ke zklidnění provozu na komunikaci. Potlačena bude její dnes ryze dopravní funkce ve prospěch pěších a dojde k propojení sportovně rekreačního provozu Ostravské univerzity s životem u řeky.

Studie navrhuje šířkové úpravy komunikace, její doplnění o cyklistickou trasu a promenádu pro pěší, také prostorová zákoutí věnovaná posezení, zastavení a možnosti vnímat krásu a přírodní charakter Ostravice. Návštěvníky lokality bude vyzývat nejen k relaxaci, ale také ke sportu.

Navržená úprava by tak měla zklidnit ruch dnešní komunikace. V budoucnu by se měla komunikace proměnit na pěší promenádu, a to ve chvíli, kdy bude v plné míře realizován vítězný návrh soutěže Černá louka.

Město v těchto dnech začalo pracovat na pořízení projektové dokumentace, potřebné k realizaci tohoto záměru. Předpokládaný termín dokončení je rok 2021, kdy budou také otevřeny nové fakulty Ostravské univerzity.

V souvislosti se zklidněním s řekou souběžné komunikace bude třeba rekonstruovat Pivovarskou ulici, kam se přesune dopravní zátěž. Úprav se zřejmě dočká také část Smetanova náměstí, kam Pivovarská ulice ústí.

 

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem