Další spalovna v Ostravě zatím nebude

14.03.2019 AKTUÁLNĚ > Napsali o nás

zdroj:Právo 

Nová spalovna nebezpečných odpadů v Ostravě – Mariánských Horách a Hulvákách zatím nevznikne.
Ministerstvo životního prostředí totiž firmě SUEZ – Využití zdrojů vrátilo k přepracování dokumentaci na vznik její druhé spalovny v Ostravě.Důvodem vrácení jsou závažné nedostatky dokumentace vlivů záměru "CENNZO Ostrava" na životní prostředí. Pak zřejmě celý proces i s veřejným projednáváním začne znovu.

Zástupci města Ostravy a okolních obcí však opakovaně uvedli, že s výstavbou nové spalovny zásadně nesouhlasí. Moravskoslezský kraj rozhodl, že spalovně dá zelenou pouze v případě, že splní jeho podmínky. Představitelé firmy SUEZ tvrdí, že emisně by byla nová spalovna naprosto bezpečná a její dopad z hlediska ovzduší minimální.

"Pokud nepostavíme novou technologii pro termické odstranění, tak budeme v ještě větším přetlaku nebezpečných odpadů, hrozí odklon k nelegálním praktikám," upozornil Právo technický ředitel společnosti Petr Špičák.

Podle něj se v regionu vyprodukuje ročně asi 40 tisíc tun nebezpečného odpadu a jejich současné zařízení je schopno zpracovat 25 tisíc tun. Ministerstvo životního prostředí po firmě chce, aby upravila specifi kaci druhů odpadů, zejména těch zdravotnických, a jejich množství, které by nová spalovna likvidovala.

"Je potřeba doplnit územní původ těchto odpadů a tyto údaje uvést i pro stávající zařízení a pro výsledný stav po realizaci záměru," píše ministerstvo životního prostředí v rozhodnutí. Celkem jsou připomínky shrnuty v osmi bodech. Týkají se mimo jiné i dodržování emisních limitů, intenzity dopravy či vlivu na zdraví obyvatel Ostravy. SUEZ má na doplnění dokumentace tři roky.

Pokud ji nedoplní a znovu ministerstvu nepředloží, podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí celý proces skončí. Původně chtěla firma spalovnu stavět v letech 2021 až 2022.

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem