Zpět 31/05/2023

Chceme do vedení města vrátit rozum

Hnutí Ostravak, druhý nejúspěšnější subjekt v loňských komunálních volbách v Ostravě, se po čtyřech a půl letech vrátil do vedení města.

Vhodná příležitost zeptat se Lukáše Semeráka, předsedy zastupitelského klubu, na to s čím hnutí do vedení města vstupuje a co od něj lze očekávat.

Jak hodnotíte události uplynulých měsíců, které hnutí Ostravak vrátily do vedení města?
Jakkoliv nám to bylo občas podsouváno, tak z jarních událostí, kdy se doslova v přímém přenosu rozpadlo vedení našeho města, nemáme a nikdy jsme neměli radost. V dnešní složité době se na čtvrt roku v podstatě zastavilo řízení města, a to je špatně. Situaci, kterou jsme nezavinili, jsme však nakonec museli řešit.

Jednalo se podle Vás o nepředvídatelný vývoj, který nelze nikomu klást za vinu?
Náhoda to rozhodně nebyla. Plnou odpovědnost za nastalou situaci nese minulé vedení města reprezentované panem Macurou. Pan Macura tehdy ještě v dresu hnutí ANO, které velmi výrazně vyhrálo volby, sestavil koalici, ve které hrál zcela dominantní roli. S největší pravděpodobností jeho vlastní ambice převážily nad zodpovědností k vedení města. Některé jeho kroky zůstaly mimo rámec mého vnímání.

Máte na mysli něco konkrétního?
Těch je více, uvedu však jednu věc, kterou opravdu nedokážu pochopit. Bývalý primátor Macura nedávno v jednom rozhovoru uvedl, že se s hnutím ANO mentálně rozešel už loni na jaře. Vůbec tak nerozumím tomu, proč se následně v létě postavil do čela jeho kandidátky, v září držel panu Babišovi deštník na volebním mítinku před jeho voliči a v říjnu se za hnutí ANO nechal zvolit primátorem.

Pojďme od minulosti k současnosti a také budoucnosti. Co Vás při návratu na magistrát nejvíce překvapilo?
Svou odpověď rozdělím na dvě části. Velmi pozitivně nás překvapilo přijetí úředníků na radnici. Velice si ho vážíme a je pro nás důkazem toho, že jsme svou práci dělali dobře a také, že jsme se k nim slušně chovali.
Naopak nepříjemně nás překvapil skutečný stav přípravy mnoha projektů včetně nové koncertní síně.

Počkejte, dřívější primátor Macura se opakovaně veřejně vyjádřil v tom smyslu, že projekt opravy kulturního domu a výstavby koncertní síně je připraven k realizaci.
Také jsem to slyšel, bohužel to však není pravda. Jediné, co je nachystáno, je formální stavební povolení.

Nerozumím dvěma věcem. Tou první je skutečnost, proč dřívější vedení města nedokázalo dát na stůl všechny náklady projektu. Třeba parkovací dům v odhadované ceně 550 až 600 mil. Kč vedle hejtmanství je nutnou podmínkou kolaudace koncertní síně. Snaha schovat náklady na jeho výstavbu do dceřiné společnosti města a tvářit se, že neexistují, je nepoctivé. S tím pravděpodobně souvisí i fakt, že projekt nemá zajištěné financování. Tedy opět, formálně je připravené na cca 80%, ovšem výrazně většinovou část představují úvěry a půjčky, tedy dluhy.

Tomu nerozumím, na tak velké projekty je přece čerpání úvěrů běžnou záležitostí, proč se Vám tedy nelíbí?
Já nemám problém s navýšením zadlužení města, musíme však dbát o jeho všestranný rozvoj a nemůžeme dostupné finance vrhnout do jednoho projektu, byť sebekrásnějšího. Absolutně nesouhlasíme s postupem dřívějšího vedení, které pod různými záminkami v čase zpomalilo nachystaný a schválený proces opravy městské nemocnice a umožnilo jeho předběhnutí právě výstavbou koncertní síně.

Jste tedy pro výstavbu nové koncertní síně?
V obecné rovině jsme samozřejmě pro, ostatně jsme to byli my, kdo stál zrodu architektonické soutěže. Současně se však domnívám, že v tomto městě dnes nežije člověk, který by věděl, zda-li se bude stavět či nikoliv.

Aktuálně analyzujme vstupní podklady a dáváme je do souvislostí tak, abychom se mohli rozhodnout. K tak velkému projektu je nezbytné přistoupit zodpovědně a důkladně zohlednit finanční možnosti a výhledy města. V zaslepeně nastavené cestě jeho realizace doslova „za každou cenu“ pokračovat rozhodně nebudeme a stejně tak se nenecháme tlačit mediálními výstupy těch, kteří za rozvoj města nenesou přímou zodpovědnost.

Osobně bych uvítal, aby konečné slovo měli zastupitelé na základě přesných a úplných informací a aby případné rozhodnutí (ať už jakékoliv) bylo přijato významnou většinou, tedy nejen hlasy současné koalice.

S jakými cíli přicházíte na radnici?
Chceme do vedení města vrátit rozum, férovost a nadhled. Tady musím říct, že v určitém ohledu přicházíme přesně včas. Některé klientelistické vazby už opět začínaly přesahovat únosnou míru. Totéž se dá říct o nadhledu nebo stranickosti. Není přeci možné ze strany města trestat městský obvod jen proto, že primátor má zrovna osobní spory s jeho současným starostou. Jsme jedno město  a musíme umět táhnout za jeden provaz.

Sdílejte článek