Zůstanou v centru Ostravy lékaři?

Moravská Ostrava a Přívoz > aktuálně

Takto znělo téma televizní reportáže v pořadu Události v regionech vysílané dne 12. 10. 2011. Jelikož odvysílaná reportáž neobsahovala veškeré a PODSTATNÉ informace, které jsem reportérce poskytla, chtěla bych v následujících řádcích upřesnit záměr vedení Městského obvodu MOaP k této problematice.

Ordinace v centru města Ostravy vznikaly převážně v 90. letech, kdy byl na trhu nedostatek nebytových prostor k podnikání, a proto mnoho bytů bylo překolaudováno na tzv. nebyty. V současné době vnímáme, že se situace změnila. V centru města je mnoho volných nebytových prostor nacházejících se v přízemí domů, a právě tyto by měly být obsazeny a využívány k podnikatelským aktivitám.

Oživení centra města spočívá v navrácení bydlení v této lokalitě. Náš záměr není namířen proti lékařům ani ostatním podnikatelským subjektům vykonávajícím svou činnost v prostorách, které byly původně určeny k bydlení. Svým přístupem dáváme jasně najevo zodpovědnost k hospodaření se svěřeným majetkem. Nájemné v daných prostorách je v současné době ve výši cca 600,- Kč/m2 za rok. Naopak po nájemnících bytů v centru města požadujeme v současné době cca 900,- Kč/m2 za rok. Z toho plyne jasný nepoměr.

Nevyháníme lékaře a ostatní podnikatele, ale musí si uvědomit, že nájemné, které v současné době platí, je více než výhodné. Naší snahou je se na výši nájemného dohodnout, v opačných či jiných případech nabídneme podnikateli jiné volné nebytové prostory vhodné k jeho podnikatelské činnosti.

V současné době také pracujeme na změnách v zásadách o pronájmu nebytových prostor, a jednou z plánovaných změn je stanovení minimální výše nájemného dle druhu podnikatelské činnosti. Tato změna vyplývá z toho, že si uvědomujeme, že po nájemci provozujícímu obchod s potravinami nemůžeme požadovat stejnou výši nájemného jako po podnikateli provozujícímu restauraci. A zde je třeba zdůraznit, že i lékaři patří do kategorie „základní potřebnosti pro občany“, tzn. požadovaná minimální výše nájemného bude stále nižší než obvyklá výše nájemného za nebytové prostory v centru města.

Jsem si vědoma, že lékařské ordinace jsou v našem obvodu potřebné, ale  měly by být situovány především v zařízeních k tomu určených, např. diagnostické centra, polikliniky, domy zdraví, apod., kterých je v našem městském obvodu dostatek a mnohé z nich nabízejí volné prostory k pronájmu. Myslím si, že pro většinu občanů je praktičtější i komfortnější poskytování komplexní lékařská péče v jednom zařízení.


Autor: Petra Bernfeldová

Petra Bernfeldová zastupitelka


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem