Zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

24.09.2020 Moravská Ostrava a Přívoz > aktuálně

V pondělí 21.9. se konalo Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, na jehož programu se měl projednávat materiál týkající se svěření 3 bytových domů s 60 byty, 3 nebyty a 17 garážemi.

V letošním roce došlo ze strany města k rekonstrukci domů na ul. Střelniční a Husova a zahájení výstavby domu na ul. Janáčkova. Jelikož se domy nacházejí na území centrálního městského obvodu a s ohledem na jednání v rámci příprav (ještě s bývalým vedením jak města, tak obvodu) a především ke skutečnosti, že obvod disponuje odborem zabývajícím se pronájmem bytů a nebytů bylo záměrem města tyto domy svěřit obvodu, aby zajistil nájemníky a staral se o ně. V rámci schvalování programu byl však tento materiál na základě sdělení starostky stažen z projednávání. ⁉️ Konkrétní důvody nám i přes dotazy nebyly zodpovězeny, přestože ještě 1.9. o tomto jednal statutový výbor, jehož členkou je naše zastupitelka Petra Bernfeldová a navrhovanou změnu statutu schválil. Co se událo v řádu dvou týdnů, nevíme. Proč změnilo vedení města, jehož členové jsou v obdobném politickém složení jako na centrální radnici, názor? To se asi nedozvíme, ale budeme věřit, že město najde vhodný způsob správy a brzy opravené byty obsadí.

 


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem