Víte že....

16.03.2020 Moravská Ostrava a Přívoz > aktuálně

Zastupitelstvo statutárního města Ostrava projednávalo dne 4. 3. 2020 záměr prodeje budovy restaurace Spolek včetně pozemku s letní zahrádkou.

Materiál v nás vyvolal řadu ❓❓❓❓ a po dlouhé diskuzi byl z jednání na náš popud stažen.

Základní fakta:

  • Jedná se o historickou budovu z roku 1871, kterou městu daroval Spolek řemeslníků.
  • Budova včetně pozemků je dlouhodobě pronajata společnosti 3E PROJEKT, a.s. za roční nájemné 1 080 694,95 Kč.
  • Město řadu let ví o nutnosti rekonstrukce, kterou stále odkládá, přestože existuje projekt a jeho realizace je zapracována do rozpočtu let 2020-2023.
  •  Materiál byl zastupitelstvu předložen na základě žádosti porady vedení, což není zcela běžné. Většinou se majetek prodává, respektive záměr prodeje předkládá, na základě žádosti třetí osoby.
  • Materiál obsahoval informaci o předpokládaných nákladech na rekonstrukci ve výši cca 8 mil. Kč, kdežto náměstkyně primátora Z. Bajgarová hovořila o částce cca 60 mil. Kč.

 

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem