Rekonstrukce ulice Hornopolní

10.08.2016 Moravská Ostrava a Přívoz > aktuálně

V pátek 12. srpna bude zahájena rekonstrukce ulice Hornopolní. Jejím cílem je mimo jiné vybudování téměř 90 nových parkovacích míst podél této ulice. Jedná se o investiční akci města, kterou inicioval městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

V rámci investiční akce bude provedena  výměna živičného krytu  vozovky, zřízení ostrůvků, předláždění, oprava trolejbusových zálivů a odvodnění v úseku od ul. Novinářská po ul. Sládkova. „Dlouhou dobu neřešenou a vzhledem k narůstajícímu počtu vozidel neúnosnou statickou dopravu na sídlišti Fifejdy II. se nám podařilo již v roce 2014 částečně vyřešit vybudováním více než 40 parkovacích míst podél ulice Hornopolní. Po zavedení parkovací zóny na sídlišti se ukázalo, že jsme šli správným směrem a že zaměstnanci okolních kancelářských budov nyní nezabírají parkovací místa rezidentům a využívají stání na ulici Hornopolní. V letošním roce zde vznikne dalších téměř 90 parkovacích míst. Celkově zde po rekonstrukci zaparkuje 138 vozidel. Uvědomujeme si, že se stavební práce dotknou po dobu 2 měsíců řidičů, kteří zde měli možnost zaparkovat, ale stavební práce pro posílení statické dopravy jsou nutné. Omlouváme se za komplikace a žádáme o shovívavost. Práce budou dokončeny do 22. října. V následujícím období budeme ve spolupráci s městem, které má v kompetenci příslušné nařízení, řešit i optimalizaci počtu míst v rámci parkovací zóny tak, aby vzniklo více stání, na kterých nebude pro zaparkování nutné vyřízení parkovací karty,“ uvedl místostarosta Dalibor Mouka.

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem