Převálcovali jsme ostatní obvody!

13.06.2018 Moravská Ostrava a Přívoz > aktuálně

Z devíti projektů, které společnost OZO Ostrava v rámci tematických výzev letos podpoří celkovou částkou 846 500 korun, má sedm sídlo na území našeho obvodu! Blahopřejeme všem, kteří uspěli!

 

 

K subjektům úspěšným v tematické výzvě Zelená pro Ostravu patří nezisková organizace Vzájemné soužití s projektem Ukliďme si kolem sebe. Je zaměřen na likvidaci odpadků v sociálně vyloučených lokalitách v Hrušově, Liščině a Zárubku, kde se do úklidových akcí zapojí i místní obyvatelé, kteří chtějí zvelebit okolí svých domů. Na zkrášlení města a vytvoření příjemného prostředí s důrazem na přírodu je zacílen i projekt Pro krásnější nemocnici MNO, který bude realizován Městskou nemocnicí Ostrava; Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz uspěly s estetizací parku v ulici Slovenské a Kulturní centrum Cooltour Ostrava bude moci díky podpoře ze strany OZO Ostrava rozvinout projekt Komunitní park Tržnice na Černé louce. Už podruhé v tematických výzvách uspěla Mateřská škola Blahoslavova 6 se svými Ekohrátkami 2, které děti seznamují s přírodou, aktivně je zapojují do péče o ni a učí je vztahu k životnímu prostředí. Zatímco loni byla pozornost soustředěna na rostliny, letos se děti budou starat o bílé ježečky. A nejde o jedinou školku, která zabodovala. Podpořen bude i projekt Waldorfské základní a mateřské školy Ostrava s názvem Zelenější školka v srdci Přívozu. V tematické výzvě Nový život starým věcem uspěla Stará aréna Ostrava a její projekt Vestibul Interier/kreativní dílna, který si klade za cíl vracet starý nábytek zpět do života. 

Všechny podpořené projekty by měly být uskutečněny do listopadu tohoto roku. V prosinci OZO Ostrava letošní podpořené projekty vyhodnotí a rozhodne o celkové částce, kterou hodlá poskytnout v příštím ročníku tematických výzev. Nové výzvy pak vyhlásí v průběhu ledna 2019. Takže pokud jste se letos nestihli přihlásit, máte šanci. Environmentálně zaměřené projekty mají zelenou!

 


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem