NOVOU STAROSTKOU OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ JE PETRA BERNFELDOVÁ

10.11.2014 Moravská Ostrava a Přívoz > aktuálně

Zastupitelé centrálního městského obvodu zvolení pro období 2014-2018 se poprvé sešli 10. listopadu. Na programu zasedání bylo složení slavnostního slibu, volba starosty, místostarostů a zřízení finančního a kontrolního výboru. Z celkového počtu 35 členů zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz bylo přítomno 34. Omluvila se Alena Pataky (Hnutí ANO).

O post starostky se ucházely dvě ženy

Za stranu ČSSD podal návrh na obsazení místa starostky Libor Grygar – navrhl Janu Vajdíkovou. Robert Adámek za hnutí Ostravak navrhl Petru Bernfeldovou. Podle zvyklosti zastupitelé hlasovali o kandidátce podle abecedního pořádku. Pro zvolení Petry Bernfeldové bylo 19 zastupitelů, proti 15, nikdo se nezdržel. „Budu pokračovat v práci, prosazovat cíle našeho hnutí a partnerů a snažit uspokojovat potřeby občanů. Budu usilovat o dobré jméno městského obvodu, snažit se, aby byl úřad dobrým zaměstnavatelem. Jsem připravena naslouchat vám všem, věřím, že naše spolupráce bude konstruktivní,“ řekla P. Bernfeldová (hnutí Ostravak) bezprostředně po zvolení. V komunální politice není žádným nováčkem, v předcházejících čtyřech letech zastávala funkci místostarostky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Rada městského obvodu bude sedmičlenná

Místostarosty byli zvoleni Dalibor Mouka (hnutí Ostravak), Lucie Feiková (ČSSD), Vít Macháček (KSČM). Neuvolněnými členy rady pak Robert Adámek (hnutí Ostravak), Jaroslav Bečák (KSČM) a Eva Pašková (ČSSD).

Kompetence jsou rozděleny takto:

Starostka P. Bernfeldová – hospodaření s nemovitým majetkem, s byty a nebytovými prostory, územní řízení, stavební úřad, interní audit, finanční kontrola, požární ochrana, vztahy k veřejnosti a prezentace obvodu,

D. Mouka – stavební investice, komunální služby, doprava, životní prostředí,

L. Feiková – rozpočet, hospodaření, informační systémy,

V. Macháček – sociální věci, školství, tělovýchova, kultura.

Zastupitelé zvolili členy finančního i kontrolního výboru

Počet členů finančního výboru stanovili zastupitelé na devět. Předsedou se stal Josef Blahuta (KSČM), členy Jiří Havlíček (hnutí Ostravak), Pavel Hudec (Hnutí ANO), Petr Maciejovský (KSČM), Eva Pašková (ČSSD), Lukáš Semerák (hnutí Ostravak), Roman Ščurek (hnutí Ostravak), Valentina Vaňková (ODS) a Vladimíra Vodová (ČSSD).

Kontrolní výbor má pět členů - Jiřího Heinricha (ODS), Janu Vajdíkovou (ČSSD), Jiřího Havlíčka (hnutí Ostravak), Petra Maciejovského (KSČM) a Zuzanu Ožanovou (Hnutí ANO), která byla zvolena předsedkyní.
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem