Informace z posledního řádného jednání rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2013

Moravská Ostrava a Přívoz > aktuálně

Ve čtvrtek 19. prosince proběhlo za plné účasti radních poslední řádné jednání rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2013. Přinášíme Vám některá z projednávaných témat:

- Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pronájem obecních bytů, které jsou nově v nabídce obvodu. Jedná se celkem o sedm bytů lokalizovaných v centru Ostravy a na Fifejdách. Pro zájemce budou bližší informace v nejbližších dnech vystaveny na webovém portále www.nemovitostimoap.cz.

- Schváleni byli další tři domovníci, kteří budou mít na starost domy na ul. Jílová, Macharova a Palackého. Práce domovníků si obvod velmi cení, proto jsou průběžně přijímáni noví. Případní zájemci se mohou stále hlásit na majetkovém odboru.

- Přestože od 1. ledna 2014 skončí výuka na základní škole Kounicova, rozhodla rada nadále ponechat ve školním bytě školníka, který bude hlídat objekt, starat se o kotelnu a zajišťovat tělocvičnu, jejíž pronájem bude dále pokračovat. Protože v objektu již nebude probíhat výuka, bude možno tělocvičnu využívat během celého dne. Máte-li zájem o využití/pronájem tělocvičny, hlaste se na majetkovém odboru.

Bylo schváleno podání žádosti o dotaci předfinancování a spolufinancování projektu Ozdravné pobyty předškolních dětí Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Zájem o realizaci zatím projevila mateřská škola Poděbradova. Není bez zajímavosti, že pobytu se vedle dětí samotných účastní také jejich rodiče. V rámci projektu stráví několik dubnových dní v chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

V pátek 20. prosince předá obvodu krajský úřad školskou budovu Na Mlýnici. Cílem obvodu je alokace základní a mateřské školy Waldorfská, která je nyní na ul. gen. Píky. V první fázi, která je plánována na březen 2014, bude přestěhována základní škola. V září se pak na novou adresu přesune také mateřská škola. Rada na svém jednání rozhodla o přenechání nemovitosti ZŠ Waldorfská.

- Součástí jednání byla také prezentace zástupců Statutárního města Ostrava, kteří radním obvodu představili projektovou dokumentaci k plánované výstavbě autobusového terminálu Jirská a komunikace Skladištní. Na projektu se pracuje již od roku 2006, původní záměr však nebral ohled na umístění terminálu v obytné zóně. Proto rada obvodu vyvolala jednání a následně našla se zástupci města kompromis. Terminál má řešit odstavnou plochu pro autobusy, které nyní parkují na ulicích Suchardova a Valchařská. I tento prostor se nachází v obytné zóně, jejíž obyvatelé si na sníženou kvalitu bydlení spojenou s odstavenými autobusy často stěžují. V rámci nového projektu požadovali zástupci obvodu více izolační zeleně a zvážení potřebnosti chodníku. Dále bylo požadováno zřízení dostatečného zázemí pro řidiče autobusů tak, aby nebyli nuceni přestávky trávit v nastartovaném autobuse, čímž zvyšují hluk a přispívají ke znečišťování ovzduší v oblasti.

Následující řádná schůze rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je plánována na 16. ledna 2014.
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem