Hlavní body z prosincového jednání rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Moravská Ostrava a Přívoz > aktuálně

V úterý 3. 12. 2013 proběhla již 65. schůze rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Dostavilo se všech 7 zástupců obvodu a na programu měli k projednání více než 60 bodů. Největší část se týkala různých rozhodnutí ohledně nakládání s nemovitým majetkem obvodu (pronajímání, rušení nájmu, prodeje pozemku). Nejpodstatnější témata byla tato:

- rada potvrdila ukončení vyjednávání se společností Trimex Office Centrum a.s. z konce listopadu. Na následné tiskové konferenci bylo sděleno, že o budoucím sídle radnice rozhodne výběrové řízení.

- rada souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 - 2013 pro projekt "Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz". Jedná se o rekonstrukci a vybavení učeben na 8 základních školách v obvodu. Celkové náklady na modernizaci jsou odhadovány na 17 mil. Kč.

- vzhledem ke snižování počtu nájemců obecních bytů v oblasti Přívoz byl radou odsouhlasen návrh na plošné snížení nájmu v oblasti ulice Jílová. Tento krok by měl udržet stávající obyvatele bytů a přilákat nové potencionální nájemce.

- rada potvrdila svůj záměr vybudovat bezpečnou pasáž Vesmír. Za tímto účelem hledá nájemce nebytových prostor, který bude akceptovat zavírací hodinu pasáže (22:00)
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem