Dopis starostky MOaP Ing. Petry Bernfeldové novému předsedovi Svazu měst a obcí

11.08.2015 Moravská Ostrava a Přívoz > aktuálně

Vážený pane předsedo,
ráda bych se vyjádřila se svými postřehy k problematice doplatku na bydlení a celé nevhodně nastavené sociální politice státu.

Vážený pane předsedo,
ráda bych se vyjádřila se svými postřehy k problematice doplatku na bydlení a celé nevhodně nastavené sociální politice státu.

Jsem starostkou jednoho z 23 městských obvodů statutárního města Ostravy, problematiku bydlení mám ve své kompetenci již druhé volební období (dříve jako místostarostka) a problémy tohoto typu jsou u nás na denním pořádku. Nejsem typ člověka, který hází všechny do jednoho pytle, nejsem rasista. Jsem si vědoma, že člověk se v dnešní době může do svízelné situace dostat ne jen vlastní vinou a ani neví jak. Než učiním jakékoli rozhodnutí zjistím si informace ze všech možných zdrojů. Řídím se heslem: chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.

Již v loňském roce jsem se aktivně s dalšími zástupci našeho obvodu účastnila jednání na úrovni města, které se týkaly připomínkování novely zákona o hmotné nouzi. Poukazovali jsme na mezery a nedostatky, bohužel bezvýsledně. Od konce roku 2014, kdy bylo rozhodnuto, jsme si uvědomovali, že dnem 1. 5. 2015 nastane velký problém. Apelovali jsme na město i úřad práce o vydání jasné metodiky, snažili jsme se oponovat, že vydávaná stanoviska nemohou mít podle platné legislativy závazný charakter. Bohužel vše bylo bez odezvy. V průběhu tohoto období jsme prostřednictvím sociálního odboru našeho úřadu mapovali situaci v našem městském obvodě, ale i v jiných částech města s ohledem na trvalé bydliště obyvatel. Při obdržení prvních žádostí o závazné stanovisko rada našeho obvodu velmi uvážlivě rozhodla, že se k těmto žádostem vyjadřovat nebude. Důvodem byla jednak skutečnost, že jsme byli přesvědčeni, že vydávané stanovisko není závazného charakteru a dále fakt, že zákon nestanovuje žádná kritéria ani procedurální pravidla, podle kterých bychom měli jednotlivé žádosti posuzovat. Stanovení si vlastních kritérií, nejednotných v rámci celé republiky jsme považovali za diskriminační. Úřad práce ani náš sociální odbor nám nemohli poskytovat osobní údaje o sociální situaci žadatele, o které bychom se při rozhodování o vydání souhlasu či nesouhlasu mohli opřít. Věřili jsme, že tímto svým krokem vyvoláme nová jednání o změně zákona. Ano, ledy se hnuly , ale tím směrem, že jsme byli atakováni provozovateli a obyvateli ubytoven, úřadem práce a vše skončilo obdržením petice občanů. Ano, i paní ministryně se začala o situaci zajímat. Pouze do doby, kdy pan ministr Chovanec prohlásil, že stanoviska nejsou závazné povahy a úřadům práce nic nebránilo doplatky opět vyplácet. Od té doby je klid, všichni co vykřikovali jsou spokojení. Ale co obyčejní, pracující, zodpovědní a o sebe a děti pečující občané. Těm se vysmáli do …. I já osobně jsme to brala jako nečekaný políček.

A aktuální situace – stále vnímám „přebývání“ lidí na ubytovnách jako problém, který je třeba řešit a ne se před ním schovat do písku. Přestože mi připadá, že všichni již problém přestali řešit, my jsme aktivní. V rámci celého města jsme koncem června provedli rozsáhlou depistáž na ubytovnách s cílem lidem pomoci. Bohužel jsme se setkali s tím, že teď, když mají opět svoje jisté, žádnou pomoc nechtějí. Konkrétně u nás jsme oslovili cca 110 lidí, téměř polovina ihned pomoc odmítla – na ubytovně jsou spokojeni. Třetina z těch zbývajících pomoc odmítla, když jsme řekli, že jim z ubytovny pomůžeme, ale budou pod dohledem sociálního odboru. Zbývající třetinu postupně ověřujeme ve vztahu k bezdlužnosti, apod. Jestli se podaří začít pracovat s 10% těchto lidí, tak to bude úspěch.

Poslední perla byla, když se k nám dostal leták z jedné ostravské ubytovny – viz příloha.
A to je realita, ve které žijeme.

S pozdravem

Ing. Petra Bernfeldová
starostka


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem