Den dětí ve znamení Karla IV.

23.05.2016 Moravská Ostrava a Přívoz > aktuálně

Projeďme kouzelným kočárem branou starých časů a přivítejme s královskými bubeníky vítěze šermířských soubojů. Vydejme se do minulosti, abychom blíže poznali panovníka, který se nesmazatelně zapsal do dějin českého státu založením univerzity v Praze, iniciováním zrodu Města pražského, stavbou Karlova mostu, stavbou Karlštejna a rozšířením území. Užijme si v centru Ostravy oslavy Dne dětí společně s císařem Svaté říše římské a vedle mnoha jiných titulů rovněž českým králem Karlem IV. a oslavme společně 700. výročí jeho narození. Kdy? Ve středu 1. června od 10 do 19 hodin. Kde? Na Masarykově náměstí.

„Projekt letošních oslav Dne dětí, který připravilo Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, se předchozím ročníkům vymyká úzkým spojením s významnou historickou osobností a s výročím jejího narození. Myslím, že je to ideální příležitost, jak nejen dětem, ale i dospělým hravou formou připomenout nejen osobnost Karla IV., ale také historické reálie doby, v níž žil,” zve starostka městského obvodu Petra Bernfeldová na akci s názvem Jede král!!!

K tomu, aby se děti s počiny věhlasného panovníka co nejlépe seznámily, bude sloužit šest stanovišť tematicky zaměřených na nejvýznamnější události doby Karla IV. Každé ze stanovišť rozmístěných na Masarykově náměstí bude opatřeno panelem s popisem a obrazovým materiálem vztahujícím se ke konkrétní významné skutečnosti nebo počinu tohoto vladaře. Dřevěné hlavolamy a kvízové hry a soutěže připomenou založení Karlovy univerzity a výstavbu Města pražského zase hry přibližující práci řemeslníků. Na stanovišti Karlův most si děti vyzkoušejí například stavbu mostu z velkých dřevěných kostek, překlenutí řeky přechodem ze dřeva, zkusí vybarvit omalovánky s motivem Karlova mostu nebo vytvořit architektonický návrh mostu. Další stanoviště budou věnována životu na Karlštejně, cvičení rytířských dovedností a přípravě královských dcer pro život po boku krále a císaře. Na travnaté ploše náměstí se rozprostře rytířské ležení, v němž skupina Guardians předvede ukázky rytířských dovedností a souboje, a mnozí rytíři i odvážné šlechtičny budou smět prověřit svou mušku ve střelnici či si zajezdit na konících a poníkovi. Svět v dobách Karla IV. se zhmotní i v použitých dekoracích, mezi nimiž nebudou chybět ani stojany s tabulemi k dobovým hrám a mapa rozlehlé Karlovy říše, chybět nebude ani hudba v podání dobového bubenického vystoupení s průběžným zapojováním veřejnosti nebo muzikálu inspirovaného životem Karla IV.

A jaký by to byl středověk, kdyby v něm chybělo tržiště s nejrůznějšími laskominami a nádhernými předměty, bez nichž návštěvníci nemohou a nechtějí ze slavnosti odejít? Pokud chcete u toho všeho být, zbystřete! Někde v dáli už zní zvuk fanfár, které oznamují, že Jede král!!!

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem