Další krok vedení obvodu k oživení centra

30.05.2017 Moravská Ostrava a Přívoz > aktuálně

„Pro oživení centra je nezbytný návrat rezidentů. Když vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v minulém volebním období nechalo zpracovat model a představilo vizi zástavby proluk v centru města, nezůstalo jen u planých slov“, uvádí starostka Petra Bernfeldová.

 

I díky úzké spolupráci s vedením města se připravuje architektonická soutěž na výstavbu bytového domu v proluce Kostelní–Biskupská na místě současného parkoviště. „V letošním roce jsme dokončili zastavovací studii. Území je, díky v minulosti nekoncepčně vybudovanému vchodu do kolektoru, poměrně složité a jako jednu z podmínek výstavby bytů jsme měli zabezpečení odpovídajícího počtu podzemních parkovacích míst. To se podařilo a v současné době jsme objednali u Národního památkového ústavu Ostrava archeologický průzkum a požádali město a útvar hlavního architekta o administraci architektonické soutěže“, dodává místostarosta Dalibor Mouka.

 

Ještě dále je obvod s výstavbou bytového domu Rezidence Janáčkova naproti Jatek. „Šestipatrový dům s 26 byty je naprojektován a čeká na vydání územního rozhodnutí. Po vydání stavebního povolení, které je předpokládáno ve 2. polovině roku, jsme připraveni vyhlásit veřejnou soutěž na zhotovitele,“ dokončuje místostarosta.

 

Starostka Petra Bernfeldová dodává, že příprava je obvodem zvládnuta, ale bez financí města se realizace neobejde. Všechny politické strany a hnutí však ve svých programech měly jako jednu z priorit oživení centra a shoda je i v tom, že oživení přinesou noví rezidenti, kterým nabídneme dostupné nájemní bydlení, po němž je poptávka jak mezi mladými, tak i staršími lidmi.

 

I z toho důvodu byla na základě iniciativy náměstka primátora Břetislava Rigera a radního Lukáše Semeráka zadána samotným městem architektonická studie, která řeší Nové Lauby na území dnešního parkoviště za Starou radnicí. Řešena je v ní vedle podzemního parkoviště a obchodní části především výstavba nových bytů. 

 

 


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem