Chceme být IN, ale nejde to

17.12.2020 Moravská Ostrava a Přívoz > aktuálně

Do programu jednání pondělního zastupitelstva se mi podařilo zařadit bod týkající se změny jednacích řádů výborů a komisí městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Změnu jsem navrhovala v souvislosti s přetrvávajícími covid opatřeními a zajištěním tak možnosti jednání komisí rady a výborů zastupitelstva online prostřednictvím videokonference a k úpravě možností hlasování per rollam (prostřednictvím e-mailu).

 

Bohužel při projednávání samotného návrhu jsme si od vedení obvodu vyslechli, jak by to bylo fajn, ale i spoustu důvodů proč to nyní schválit nejde. A taky nakonec hlasování o mém návrhu neprošlo.

Díky čtyřem hlasům koalice, kteří při schvalování pro zařazení do programu byli PRO.

Já těmto čtyřem děkuji za vyjádření jejich názoru a jejich původní podpory si vážím.

 

Ing. Petra Bernfeldová

Ostravak, hnutí občanů

 

 

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem