Slovo Vladimíra Řezáče, 1. místostarosty městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

21.04.2022

Vedení obvodu Mariánské Hory a Hulváky v uplynulých týdnech přijalo několik rozhodnutí v souvislosti s pomocí ukrajinským běžencům, kteří své domovy opustili kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu v jejich zemi. Konkrétně se jednalo o přidělení několika obecních bytů, zejména maminkám s dětmi, finanční či další humanitární pomoc přímo na Ukrajinu nebo další materiální pomoc těm, jimž jsme poskytli bezpečné přístřeší. V pomoci samozřejmě hodláme pokračovat i nadále.

 

Osobně však jako občan začínám stále intenzivněji vnímat fakt, že je potřeba se vrátit k běžné práci pro občany naší městské části. Nelze opomíjet, že se potýkáme s vysokou inflací, která zdražuje základní potraviny, radikálně se zvýšily ceny pohonných hmot a dalších energií, zdražují se hypotéky a úvěry a pro mnoho lidí se bydlení stává finančně nedostupným luxusem. Jako 1. místostarosta obvodu, jenž má v gesci odbor majetkový a bytový, se stále častěji osobně setkávám s občany, kteří marně usilují o získání cenově přijatelného bydlení. Je známo, že obecních bytů je objektivně nedostatek, ale pouze takovýmto konstatováním se obec rozhodně nemůže zbavit své spoluodpovědnosti při řešení bytové otázky našich obyvatel. Potažmo v situaci, kdy víme, že v našem obvodě každoročně dochází k úbytku obyvatel. Dle mého názoru je naší povinností aktivně vytvářet vhodné podmínky v oblasti bydlení, a to zejména pro mladé rodiny, nebo pro seniory, kteří v případě zajištění adekvátní formy bydlení nebudou muset odcházet do domovů pro seniory. Tento úkol bude v dalším období pro mne, jako člena nejužšího vedení obce, prioritní části mé práce pro obvod.

 

Nové hřiště na Bedřišce

30.11.2021

Je skvělé, že jsou mezi námi stále lidé, kteří nemyslí jen na sebe a pouštějí se do velkých projektů, které přinášejí potěšení i ostatním. V pondělí se slavnostně na Bedřišce otevíralo nové hřiště, za kterým stojí především paní Eva Lehotská. Za obvod Mariánské Hory a Hulváky se slavnostního otevírání účastnil náš 1. místostarosta Vladimír Řezáč.

 

 Otevření nového hřiště na Bedřišce

25.11.2021

Rádi bychom vás pozvali na slavnostní otevření nového dětského hřiště na Bedřišce v Mariánských Horách a Hulvákách.

 

Dům hrůzy vyřešen!

03.11.2021

Jako by se tudy prohnala vlna tsunami, tak popisuje své první pocity Vladimír Řezáč, 1. místostarosta Mariánskych Hor a Hulvák. V minulém týdnu zástupci městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky přebírali dům na ulici Jablonského 5, který odkoupili od soukromého vlastníka. 


Tímto rozhodnutím se snaží ochránit občany obvodu od lidí žijících v tomto domě, neboť situace byla pro okolí už neúnosná. Množili se zde potkani a za bílého dne pobíhali po chodnících."To, co jsme uviděli na místě, bylo mnohonásobně horší než jsme si představovali. Fotky hovoří samy za sebe," řekl V. Řezáč. Původní majitel má od radnice za úkol do poloviny listopadu dům zcela vyklidit včetně přilehlého okolí. "Viděl jsem už toho hodně, ale takový stav bytů poprvé," řekl Vladimír Řezáč, 1. místostarosta, v jehož gesci je bytový odbor. Vybydlené místnosti s kupou odpadků, neodstěhovaných věcí, vytrhanými kabely apod. jsou důkazem toho jací lidé zde bydleli. "Nyní dům zajistíme proti vniknutí cizích osob, provedeme celkové zhodnocení technického stavu domu a rozhodneme o dalším postupu," doplnil V. Řezáč.

 

 Smetanův sad v novém kabátě láká k procházce i odpočinku

20.10.2021

Smetanův sad v Mariánských Horách prošel velkými úpravami. Pracovalo se nejen na nové zeleni, ale hlavně na změně povrchu chodníků a jejich trasování. V parku je také nové veřejné osvětlení a vyměněný mobiliář.

 

Návrh na celkovou úpravu parku byl od začátku prodiskutován nejen s obyvateli okolních domů, ale také se zástupci střední školy. Park by měl sloužit nejen pro rodiče s dětmi a seniory, kteří zde bydlí, ale také pro studenty místní školy, kteří zde tráví volný čas během nebo po skončení výuky. Proto byl park pomyslně rozdělen  na dvě části. Část, která je blíže k panelové zástavbě, by měla sloužit právě více pro rodiny, vydlážděná zóna u vstupu od budovy střední školy by měla poskytovat dostatek prostoru pro setkávání studentů.

V průběhu revitalizace parku byly položeny nové asfaltové povrchy a provedeno dláždění některých pěších tras a ploch.  Páteřní trasa vede nově tak, aby kopírovala přirozený pohyb pěších, a přitom se vyhnula stávajícímu kořenovému systému dřevin. Chodníčky v centrální části jsou z přírodních materiálů, například ze žulových kostek nebo z přírodního kamene, část zpevněných pochozích ploch je z probarveného asfaltu.

K rekonstrukci pěších tras bylo postupováno víc než citlivě. Cílem bylo nepoškodit kořenový systém vzrostlých stromů, aby se nemuseli kácet, proto byl starý asfaltový povrch chodníků odebrán ručně. Původní aleje byly doplněny novými druhy stromů a keřů a na vybraných místech byly vysazeny trvalky, traviny a cibuloviny.

Dokončena byla sanace dřevin, přičemž nejdůležitější byly úpravy vzrostlých stromů, které tvoří dvě hlavní parkové aleje. Ty zůstaly zachovány, doplnilo je sedm nově vysazených javorů, jedna třešeň ptačí plnokvětá, čtyři jeřáby oskeruše, osm listnatých keřů dřínu obecného a živý plot s tisem červeným, který zakrývá oplocení, za nímž se nachází zahrady rodinných domů. Provedena byla modelace terénu, jejímž cílem bylo vytvořit přívětivé, přírodě blízké prostředí. Následně byly vysazeny stovky trvalek, travin a cibulovin včetně tulipánů, narcisů, krokusů a kosatců. Okrajová výsadba trvalek doplnila pískoviště, modelovat travnaté plochy pomohly kamenné sedací zídky u školy. Celkem bylo nově založeno 2 786 m² parkového trávníku, 356 m² trvalkových a travinných záhonů s cibulovinami a 611 m² záhonů podrostových trvalek.

Instalovány byly zídky k posezení, umístěné poblíž školy, i nové, moderní lavičky z kamene nebo z tropického dřeva. Hotova je výměna veřejného osvětlení, v části určené pro rodiny bylo vybudováno pískoviště, umístěna byla umělecká díla, neschází stojany na kola a odpadkové koše.

 Náš 1. místostarosta Vladimír Řezáč po opětovném návratu do své funkce nezahálí.

29.09.2021

V tomto týdnu společně s dalšími zástupci vedení radnice Mariánské Hory a Hulváky – stránka přátel  a pracovníky investičního odboru úřadu předal klíče odborné firmě, která se pustí do generální rekonstrukce dvou bytových domů na ulici Knüpferova.

 

 „Dojde zde ke kompletní výměně všech rozvodů v domech i jednotlivých bytech, domy se zateplí, dostanou nová plastová okna, gamata a bojlery budou nahrazeny novou centrální plynovou kotelnou“ řekl Vladimír Řezáč, 1. místostarosta. Akce se realizuje také díky získané dotaci a finančnímu přispění města Ostrava. „V současné době jsou oba domy neobsazené a díky této rekonstrukci již příští rok můžeme zájemcům nabídnout další byty k pronájmu“ doplnil V. Řezáč. Celá rekonstrukce by měla být hotova v polovině února 2022.

 

Vladimír Řezáč, místostarostaBoj za zvýšení bezpečnosti v Mariánských Horách a Hulvákách pokračuje

10.08.2021

Spolupráce se starousedlíky v lokalitě Bedřiška, jednání s vlastníkem lokality Červený kříž a nyní snaha o znovu vyhlášení bezdoplatkové zóny na území městského obvodu MHaH.

 

Bezdoplatková zóna na území celého městského obvodu MHaH byla vyhlášena v květnu 2020. Bohužel v únoru 2021 magistrát města Ostrava zrušil toto nařízení obecné povahy, z důvodu nepřesné specifikace území, kdy toto nelze stanovit na celý katastr, ale konkrétní lokality. Příslib tehdejšího starosty p. Vávry (ANO2011), že se nápravou budou okamžitě zabývat však nebyl naplněn. Po letošní červnové změně ve vedení radnice, kdy se do čela dostal zpět původní starosta p. Hujdus jsme zjistili, že se za tu dobu neudělovala zhola nic.

„Jelikož chceme chránit a obránit zájmy našich občanů a bydlet v bezpečném obvodě, okamžitě jsme přistoupili k řešení nápravy. Koncem července jsme podali na úřad MHaH novou žádost o vyhlášení tzv. bezdoplatkové zóny a věříme, že jí bude vyhověno,“ řekl náš 1. místostarosta Vladimír Řezáč.

 Že by se konečně blýskalo na lepší časy?

30.07.2021

Mariánské Hory a Hulváky jsou jedním z obvodů, který je znám tím, že zde bydlí nepřizpůsobiví občané, narušují život v některých lokalitách a tím, zde snižují míru pocitu bezpečí pro obyvatele tohoto obvodu. Radnice s tímto problémem bojuje již strašně dlouho. Byly doby, kdy se situace trochu zlepšila, ale v posledních letech problémy začaly zase narůstat.

 

STOP tomuto nešvaru se s maximální mírou snaží dát současné vedení radnice. „Problémy řešíme s policií, ale spolupracujeme taky se starousedlíky problémových lokalit, kteří, když se spojí proti „nováčkům“, kteří v lokalitě dělají bordel, tak to funguje. Krásným příkladem je kolonie Bedřiška. Díky paní Lehotské a jejím aktivitám o Bedřišce již dnes nemůžeme hovořit jako o ghetu a i naše radnice již investice do této lokality nevidí jako zmarů řekl Vladimír Řezáč, místostarosta (Ostravak). „Nyní se snažíme řešit lokalitu Červeného kříže. Konečně se nám podařilo komunikovat s vlastníkem domů v dané lokalitě a začínám mít dobrý pocitů", doplnil V. Řezáč

 

Vladimír Řezáč, místostarosta Důležité kroky vedení radnice pro zlepšení života v Mariánských Horách a Hulvákách

08.07.2021

Místostarosta Vladimír Řezáč se spolu s předchozím vedením radnice vrátili do vedení obvodu a okamžitě začali s důležitými kroky pro zlepšení života v Mariánských Horách a Hulvákách, řeší dotace na komunitni centrum, na bytové domy, zatepleni, změnu gamat za centrální vytápění, kompostéry pro obyvatele a další. Neni na co cekat…

 

Zemětřesení na radnici. Starostou Mariánských Hor a Hulváků je Patrik Hujdus

24.06.2021

zdroj: https://moravskoslezsky.denik/zpravy   

Aktuální situace v Mariánských Horách a Hulvákách odráží tu povětrnostní, po pondělním protestu nespokojených lidí proti vedení úřadu je tu úterní zastupitelstvo odvolávající starostu i celé vedení. Staronovým prvním mužem radnice je Patrik Hujdus a místostarosty se stávají Vladimír Řezáč, Jana Pagáčová, Tomáš Sucharda a Sandra Sophia Murtinová. 

 

Ti poslední dva jmenovaní přitom původně patří ke svržené koalici ovládající tento ostravský obvod od listopadu.

„Tehdy to byl převrat, teď náprava tohoto stavu,“ podotýká Hujdus. S tím, že na vloni podzim potápí tehdejší vedení jeden „přeběhlík“, zatímco letos v létě hlasuje pro změnu více zastupitelů; byť snad i proti vůli svých politických seskupení! Nová koalice je ovšem opět křehká: 8 hlasů ku 7.

„Můj předchůdce a teď i nástupce moc dobře věděl, na jaké struny má zabrnkat,“ nechává se slyšet odvolaný starosta Jiří Vávra. Vše může být, jak tvrdí, ovlivňováno „ekonomickými zájmy“ těch, co se obrací ke koalici zády. Za slib funkce? Vávra dodává, že v opozici neháže flintu do žita.

„Distancujeme se od změny a kroků zastupitele zvoleného za naše hnutí,“ vzkazuje vedení politického subjektu Lepší a čistá Ostrava (LEČO) k dění ovlivněnému i jejich kolegou Suchardou. Ten podle jejich názoru pravděpodobně sleduje – prý stejně jako Murtinová – asi jen osobní prospěch.

„Za osm měsíců jsme se nesešli u stolu, nedostal jsem podkladový materiál k jediné zásadní problematice…“ komentuje svůj postoj Sucharda, mimochodem v listopadu jeden z iniciátorů odvolávání Hujduse.

Ten po devatenácti letech v samosprávě teď mluví o velké frustraci, havarijním stavu. „Jako opozice jsme fungovali lépe,“ připouští Murtinová stěžující si na netýmovost i neinformovanost mezi partnery v koalici v čele s Vávrou. Nyní již bývalým straníkem z ANO 2011, neboť sama při jednom rezignuje na členství (její dlouhodobá nespokojenost) a je nezařazená zastupitelka.

O převratu hovoří ostravská ODS, jejíž člen Kamil Taube už nemá post místostarosty Mariánských Hor a Hulvák. „Nechceme působit dále v účelově slepené radě s přeběhlíky závislé navíc na podpoře komunistů,“ říká předseda Jan Dohnal.

Kritizuje lidi, co se za místa v radě vzdávají svých stran.Nakolik ovlivňuje další přelomové zastupitelstvo v obvodě veřejné vystoupení občanů nesouhlasících s prací Vávrovy koalice v osmi posledních měsících, se říci nedá. Podle místních však bezesporu odráží náladu mezi lidmi – mezi protestujícími je totiž před radnicí řada mladých, produktivních.

„Nebylo to divoké, spíše intenzivní,“ podotýká k jednání zastupitelů starosta Hujdus. Oceňuje, že se podařilo „najít shodu napříč téměř všemi“ zvolenými politickými subjekty. A vyslovuje přání, ať se hodí v Mariánských Horách a Hulvákách za hlavu politikaření či osobní půtky a pracuje se pro lidi

 Pozvánka na shromáždění občanů před radnicí v Mariánských Horách

15.06.2021

Pozvání na shromáždění občanů před radnicí v Mariánských Horách, které se bude konat v pondělí 21. června 2021 v 16.00 hodin. Jsme rádi, že občanům MHaH není život v jejich obvodě lhostejný a chtějí vyjádřit svůj názor veřejně.

Zrušení odboru sociálně-právní ochrany dětí na radnici městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

04.06.2021

Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky vzešlé z loňského listopadového převratu na včerejší schůzi rady zrušilo k 30.6. odbor sociálně-právní ochrany dětí. Tímto bylo zrušeno také místo vedoucí odboru, která se problematice ochrany dětí věnuje více než deset let a patří mezi jedny z největších odborníků na tuto problematiku. 


O oficiální zdůvodnění požádáme. Neoficiálně je potřeba dodat, že paní vedoucí je partnerkou bývalého starosty Patrika Hujduse. Politická kultura na mariánskohorské radnici tak dostává nový rozměr… Tímto krokem je ohrožena práce v oblasti výkonu státní správy, a to nejen na úseku sociálně-právní ochrany dětí, ale také na úseku sociální péče.

Otevřený dopis všem, jímž leží na srdci budoucnost Mariánských Hor a Hulvák

26.05.2021

Přestože z počátku nebylo jednoduché najít společnou notu mezi naším tehdejším místostarostou Vladimírem Řezáčem a paní Lehotskou, po čase to zvládli a spolupráce trvá dodnes. "Je to žena s velkým srdcem a dravec, který jde za svým cílem. Jen díky ní osada Bedřiska nedopadla jako jiné vyloučené lokality," řekl V. Řezáč a věří, že když nenajde pochopení u současného vedení radnice Mariánskych Hor a Hulvák, tak svou práci nevzdá.

 

 

Otevřený dopis všem, jímž leží na srdci budoucnost Mariánských Hor a Hulvák

Hned v úvodu s jistou dávkou studu (dnes) přiznávám, že před komunálními volbami 2018 jsem velice aktivně napomáhala ve volební kampani hnutí Lepší a čistá Ostrava (LEČO), jež je zastoupeno v současné koalici. To vše s nadějí, že volby přinesou změnu jak ve vedení úřadu, tak i v tehdy převládajícím vzorci chování nejvyšší garnitury obce vůči občanům. Po volbách sice k dílčím změnám došlo, přesto mě ještě několik měsíců poté trápilo vědomí, že byť výsledek voleb byl pro tehdejší opoziční strany velice příznivý, nedokázali důvěru občanů přetavit již tehdy do koaliční dohody s novými partnery.

Téměř všichni také o mně ví, že mou srdcovkou je ostravská osada Bedřiška, osud jejích obyvatel a budoucnost této lokality. Postoj bývalých vedení naší radnice k této lokalitě a jejím obyvatelům byl po dlouhá léta, zejména pak od roku 1997, mírně řečeno nevstřícný, bez ohledu na tvrdou práci místních v posledních 10 letech a na pozitivní změny, které v lokalitě proběhly. Žádná převratná změna v názorech na Bedřišku a její budoucnost nenastala u vedení obce ani po volbách v roce 2018, byť dílčí problémy běžného života se již dařilo průběžně řešit. 

Ze dvou shora popsaných důvodů mne proto není možné podezírat ze sympatií k bývalému vedení obce. 

Život ale mnohdy přináší paradoxy. 

Jednání zastupitelstev obvodu Mariánské Hory a Hulváky se účastním celkem pravidelně, pakliže mi to můj zdravotní stav dovolí. Po tom posledním, které proběhlo dne 25.03.2021, však zvažuji, zda i nadále mám riskovat život a zdraví pro obecné blaho, neboť průběh jednání posledního zastupitelstva pod vedením současného starosty pana Jiřího Vávry (ANO) byl opravdu životu i zdraví normálních obyvatel nebezpečný. 

Na zastupitelstvo si jako občan chodím především pro informace a ty na zmiňovaném zastupitelstvu žádné konkrétní a relevantní nezazněly. Na jakékoliv otázky z opozičních lavic zazněly ze strany pana starosty, jenž odpovídal téměř na vše, zcela neurčité odpovědi typu „na toto je předčasné odpovídat a raději si počkám, jak to nakonec dopadne, pošlete to písemně a my odpovíme, zveme vás na osobní setkání a tam si to povíme, zatím to ještě provedeno nebylo ale pracujeme na tom“. Čeho si naopak všichni přítomní užili dostatek ze strany vedoucího tandemu obvodu Vávra, Vaca? Blahosklonného poučování, nekompetentnosti, nevědomosti, přisvojování cizích zásluh, častého poukazování na údajná pochybení bývalého vedení či vzájemného „poplácávaní si po ramenou“ členů současné koalice. Celé toto martyrium trvalo cca 2 až 2,5 hodiny, než došlo na dotazy občanů. 

Byť jsem se tam šla dotázat na jinou věc, předchozí průběh jednání zastupitelstva ve spojení s osobní zkušeností s panem starostou mě nakonec přiměl k tomu, abych veřejně poukázala na nekompetentnost vedení radnice, neboť toto není schopno ani toho nejzákladnějšího – konkrétní odpovědi bez hrubého zkreslení skutečnosti na jasně položenou otázku. 

Pokud zde očekáváte, že pan starosta po kritice zahájil konstruktivní dialog, učinil pokus o vysvětlení věcí, či se omluvil za absenci relevantních informací, pak vás musím zklamat. Naopak. Všem přítomným přednesl spršku polopravd a lží o mých údajných požadavcích k Bedřišce, byť o ní jsem nemluvila. Žádala jsem například velký úklid lokality (který požadoval a nakonec prosadil pan místostarosta Luzar a stál bratru 250 tisíc korun), zateplení domů, půdní vestavby a v podání pana starosty málem i zlaté kohoutky u vany u plánovaných oprav domů…

A světe div se, dostal za to pochvalu od své kolegyně – bývalé starostky a současné zastupitelky paní Liany Janáčkové, která si jeho vystoupením s očividnou radostí připomněla své chvíle slávy ve funkci starostky Mariánských Hor a Hulvák i způsoby svého jednání s občany. Na tomto příkladu je vidět, že spolupráce nového vedení radnice s ní nese své ovoce. V této chvíli to bylo moc i na opozičního zastupitele Patrika Hujduse, jenž navrhl odvolání pana starosty z funkce, které ale neprošlo a to i s přispěním paní zastupitelky Janáčkové, která se hlasování o odvolání starosty z funkce zdržela. 

Vzhledem k tomu, že mimo popsanou zkušenost vnímám řadu dalších (po)chybných rozhodnutí vedení radnice i nečinnost vedení v dalších důležitých oblastech, což přináší naprostou stagnaci do života obce, dovoluji si s plnou osobní odpovědností tímto veřejně apelovat na všechny zastupitele Mariánských Hor a Hulvák, bez ohledu na stranickou příslušnost, aby zvážili své současné postoje a v zájmu všech občanů obvodu se shodli na takovém politickém řešení, které bude ku prospěchu obyvatel obvodu a zvolili vedení obce, které bude schopno dynamicky, konstruktivně a sofistikovaně spravovat obvod Mariánské Hory a Hulváky do řádných voleb v roce 2022. 

Eva Lehotská

 Jak malý elektrikář ke štěstí přišel

21.05.2021

„Jsem teď pán, mám nové šaty, já už boty nešiju.“ Mohli bychom si myslet, že začíná pohádka, ale pohádka to bohužel není. Pro malého elektrikáře se zrodil životní sen být někým velkým, mocným. A proto vůbec neváhal si klidně odsouhlasit a zařídit nemalé prostředky na nákup teplákových souprav pro krasobruslařský oddíl, který navštěvuje jeho dcera, nedbaje, že se ocitl ve střetu zájmu, což by minimálně z morálního hlediska činit neměl. Ale co už -  ze svého nikdy nic nedal a z cizího krev neteče. Hlavně, že vytáhl hlavu z písku.

 

Nevíte o kom je řeč? O místostarostovi z ODS panu Kamilu Taubemu. Pomoc s dotací sportovním spolkům je určitě chvályhodná věc… Ale tato má jeden háček. Snaživý tatínek se nabídl, že s dotacemi pomůže, když je teď „ten místostarosta.“ Zvýšil tím svůj kredit a dceři potažmo taky. Dotace prosadil do jednání rady už před řádně vyhlášeným dotačním řízením. Elegantně k tomu využil hlasování o schválení Mimořádných dotací. Totéž udělal při udělování dotací tenisovému oddílu v Mariánských Horách, kde je členem. Jde o „pouhých“ 40 000 Kč. Zjevně to nevadí jemu a paradoxně ani celé transparentnost hlásající radě… Teď se jedná o něja jeho osobní zájmy, tak proč si lámat hlavu nad tím, že jde o veřejné prostředky a očekávanou podporu kluby z Mariánských Hor nedostaly a „utřely nos.“ Při nástupu do funkce v boji proti tzv. papalášství řekl: „Takováto uměle vytvořená funkce bez přidané hodnoty je výsměch všem voličům. Zvláště v dnešní těžké době. Věřím,že i v koaličních řadách se najdou slušní lidé,kteří vytáhnou hlavu z písku." Jak je vidět panuTaubemu se hlavu z písku vytáhnout nepodařilo ….

V podání tohoto člena ODS, místostarosty MHaH a jeho praktik se máme určitě ještě na co těšit…

 

Stále je co uklízet

03.05.2021

Tentokrát jsme přiložili ruku k dílu v osadě Bedřiška a společnými silami jsme sesbírali nepořádek, který zaplnil neuvěřitelné tři celé kontejnery. Zase o něco lepší místo pro místní obyvatele. A perné odpoledne jsme zakončili odměnou od Vladimíra Řezáče. 

 
Sdělení občanům Mariánských Hor a Hulvák: Transparentnost nade vše

30.04.2021

Máte dost peněz a hodláte je „dobře“ investovat? Pak máme dobrou radu, a to zdarma! Požádejte si na Úřadě městského obvodu v Mariánských Horách a Hulvákách o informace dle zákona 106. Tady se totiž teď za transparentnost platí!
Přečtěte si konkrétní případ, zkušenost našeho zastupitele, bývalého místostarosty Vladimíra Řezáče.

Hnutí ANO 2011 v Ostravě mělo ve svém volebním programu mimo jiné i efektivní a transparentní správu města. Na radnici Mariánských Hor a Hulvák to ale asi neplatí. Jak jinak si vysvětlit mou vlastní zkušenost. Požádal jsem bytový a investiční odbor o poskytnutí informací dle zákona 106 (zákon o svobodném přístupu k informacím), ale vzhledem tomu, že jsem je tím velmi pravděpodobně vyrušil z opojné letargie, obdržel jsem vyúčtování za poskytnutí těchto informací ve výši 18 690,- Kč od odboru bytového a 593,- Kč od odboru investičního. Láce, jakou jinde nenajdete!!! I to vyúčtování je však zřetelnou odpovědí na moji žádost a ta zní: Moc nám do toho nekecejte, nic po nás nechtějte, my to umíme a děláme nejlépe.
Drobný dovětek si neodpustím. Kdo měl možnost jednat se současným panem starostou, jistě mi dá za pravdu, že pokud nesouhlasíte s jeho názory, stává se z „hodného strejdy“, arogantní, sebestředný Jájínek: Já, Já, Já, jenom Já – jako v té písničce skupiny Olympic. Že by už tehdy byl náš pán starosta předlohou k textu písně?
Moje rada na závěr: Buďto poplatky zaplatíte nebo se nic nedozvíte  V nevědomosti možná budete šťastnější !?
Transparentnost nade vše, Vladimír Řezáč

Úklid v osadě Bedřiška

30.04.2021

Na pátek 30. dubna je v 13.00  hod. naplánován úklid kolem cihlového domu v osadě Bedřiška (@ostravskabedriska) a přilehlého lesíka. V plánu je také při této příležitosti ze strany Bedřišky lépe zpřístupnit průchod k novoveským rybníkům zejména starším lidem, kteří přes Bedřišku v uplynulém období stále častěji k rybníkům přecházeli. (Mariánské Hory a Hulváky) 

Události posledních tří měsíců na radnici Mariánské Hory a Hulváky

11.02.2021

Události posledních tří měsíců související se změnou vedení (ANO 2011, LEČO, Trikolora, ODS) na radnici v Mariánských Horách a Hulvákách, mě přiměly k tomu, abych zveřejnil několik osobních postřehů. Nemohu nechat bez reakce informace, které jsou občanům často prezentovány zkresleně, vytržené z kontextu, bez návaznosti na předchozí události.

 

Je velmi paradoxní, že nové vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, hlásající na každém kroku transparentnost a konec protekcionismu, do svých řad přizvalo paní Janáčkovou, jejíž působení na radnici bylo ještě před třemi měsíci údajným důvodem pro odvolání původního vedení v čele s panem Hujdusem. Možná už sami zapomněli, že před zhruba dvěma lety v médiích ostře kritizovali bývalé vedení radnice za politickou korupci a „nenažranost,, a to právě v souvislosti s údajnou funkcí vytvořenou speciálně pro paní Janáčkovou.

Paní Janáčková je stále předsedkyní, tolik panem starostou Vávrou, místostarostou Luzarem, kritizované komise a nově je členkou kulturní komise. S novým vedením úzce spolupracuje, má opět dokonce i svou vlastní kancelář. Tato skutečnost ve mně a myslím, že nejsem sám, nutně vyvolává otázku, zda je paní Janáčková opět v pozici „starostky“, jak říkali v reportáži. Nebo je snad důvodem jejího opětovného působení na radnici neschopnost nového vedení samostatně obvod řídit a potřebuje tzv. „přítele na telefon“? Vlastně by na tom nebylo nic divného, když uvážíme, že nikdo ze současného vedení nemá žádnou zkušenost s řízením obce. Je pak jen velmi těžké si představit, že obvod bude vzkvétat a rozvíjet se.

A kde je tolik slibovaná transparentnost a otevřenost nového vedení? V čele kontrolního a finančního výboru jsou členové koalice, nikoli opozice, jak bývá běžně zvykem, aby kontrola činností měla své opodstatnění.

Vladimír Řezáč, Ostravak, hnutí občanů

Reportáž České televize je ke shlédnutí na tomto odkaze: 

https://www.youtube.com/watch?v=_HIlcFZ5R7ISmetanův sad v Mariánských Horách se dočká nové podoby

15.01.2021

Město Ostrava připravilo kompletní revitalizaci Smetanova sadu v Mariánských Horách. Park bude vybaven novým mobiliářem i osvětlením. Vysazeny v něm budou stovky trvalek, travin a cibulovin včetně tulipánů, narcisů, krokusů a kosatců. Vybaven bude odkazy na dílo světoznámého skladatele Bedřicha Smetany.

 

Úpravy parku začaly nyní sanací dřevin, jeho proměna bude dokončena v červenci.

Park je uprostřed hustě osídleného území, proto město záměr jeho revitalizace od začátku komunikovali s veřejností, obyvateli přilehlých bytových domů a také se zástupci střední škol. Pak se zapracovaly jejich připomínky a projekt se přizpůsobil jejich potřebám. Například část parku nejblíže k panelové zástavbě bude sloužit k odpočinku pro rodiče s dětmi a seniory, zadlážděná zóna u vstupu do budovy střední školy bude poskytovat dostatek prostoru pro setkávání studentů a jejich krátkodobou relaxaci. Součástí návrhu, který zpracovala architektka Iveta Seitzová z Ateliéru Genius loci, je vybudování nových pěších tras, výměna veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře zejména o lavičky a zídky k posezení, stojany na kola a pískoviště pro děti. V prostoru budou umístěna také umělecká díla.

Samotný park je tvořen dvěma alejemi vzrostlých stromů, které v maximální možné míře budou zachována.Dojde k výsadbě nových stromů, trvalkových záhonů i keřů. Na vybraných místech v zeleni bude mírnou modelací terénu dosaženo přívětivého prostředí, které nabídne vhodná a atraktivní místa k posezení a procházce. Chodník s asfaltovým povrchem, který vede alejí a chodník, který protíná park diagonálně, budou odstraněny a nahrazeny jednou páteřní trasou. Ta je navržena tak, aby kopírovala přirozený pohyb pěších a přitom se vyhnula stávajícímu kořenovému systému dřevin

Nové stromy doplní především stávající alej. Podél východní strany parku, kde se nachází oplocení zahrad rodinných domů, bude vysazen živý plot s tisem červeným. Nové chodníčky v centrální části budou z přírodních materiálů, například ze žulových kostek nebo z přírodního kamene. Část zpevněných pochozích ploch bude z probarveného asfaltu. Nové lavičky v parku budou nejen kamenné, ale také z tropického dřeva. Pískoviště s posezením doplní okrajová výsadba trvalek. V zadlážděné zóně před vstupem do střední školy budou umístěny kamenné sedací zídky. Zídky budou sloužit také jako opěra pro modelaci okolních travnatých ploch.

„V parku se nově objeví několik odkazů na Bedřicha Smetanu. Ve zpevněné ploše centrální části budou do kamenných desek vytesány názvy symfonických básní z cyklu Má vlast. V opěradlech laviček z tropického dřeva budou vypáleny takty z Braniborů, Čertovy stěny, Dalibora, Dvou vdov, Holubičky, Libuše, Prodané nevěsty i Tajemství. Chybět bude jen nedokončená Viola. Odkazu Bedřicha Smetany bude věnována také nově instalovaná informační tabule," doplnila architektka, autorka návrhu, Iveta Seitzová.

Úpravy přijdou celkem na 8 702 660 korun. Sanaci dřevin a sadové úpravy a následnou péči o rostliny bude provádět firma Ostravské lesy a zeleň. O nové chodníky a zpevněné trasy, rekonstrukci veřejného osvětlení a instalaci mobiliáře se postará vítěz veřejné zakázky, společnost MVEX stavby. Celkem bude vysazeno sedm javorů, jedna třešeň ptačí plnokvětá a čtyři jeřáby oskeruše. Doplní je osm listnatých keřů dřínu obecného. Nově bude založeno 2 786 m² parkového trávníku, 356 m² trvalkových a travinných záhonů s cibulovinami a 611 m² záhonů podrostových trvalek. Vybrané dřeviny s nízkou sadovnickou hodnotou, se špatnou fyziologickou vitalitou či přestárlé kusy se při sanaci vykácejí.

 

 Co se děje na radnici v Mariánských Horách a Hulvákách po „převratu“?

22.12.2020

Na počátku listopadu došlo k "převratu" na radnici v Mariánských Horách a Hulvákách. Náš místostarosta Vladimír Řezáč byl odvolán. Co se děje na radnici nyní? Přečtěte si názor našeho zástupce, člena finančního výboru, Martina Balcara. 

.

To, k čemu se schyluje, mě velmi znepokojuje

 18.12.2020  

Je to už více než měsíc, co se v našem obvodu změnilo vedení – starosta a rada městského obvodu. Jakým způsobem k tomu došlo nechci komentovat, neboť takové věci se prostě v politice stávají. Někdo převlékne kabát, jiný podlehne svým osobním zájmům, nebo je jenom psychopat. Tady se sešlo všechno najednou. 

Já bych se ovšem chtěl vyjádřit k tomu, k čemu se schyluje a co mě osobně velmi znepokojuje.

Ihned po tomto puči se nechal slyšet nový starosta pan Vávra, že „oni už tam seděli tak dlouho, že si mysleli, že tam budou navždy.“ No, nevím, tři z pěti radních tam seděli dva roky. Pan Hujdus sice již ve vedení obvodu byl o něco déle, ale myslím, že právě díky tomu nasbíral zkušenosti, aby mohl zastávat funkci starosty dobře, s potřebnými znalostmi a kompetencemi. Jako místostarosta v předchozím volebním období pochopil, čeho se má držet, nebo naopak se vyvarovat. Začít řídit obvod bez podobných zkušeností je z mého pohledu velmi troufalé.

Nové vedení také ihned přistoupilo k radikální obměně finančního i kontrolního výboru. Novým předsedou finančního výboru se stal pan Videcký, který byl léta jeho členem. To dává smysl, protože bývalý předseda pan Becher byl členem koalice a nyní se situace obrátila. Proč ale pan Becher není nadále členem tohoto výboru, už tak jasné není.

Situace v kontrolním výboru je ovšem pochopitelná ještě o dost méně. Předsedou kontrolního výboru byl pan Vávra, což bylo smysluplné, protože byl členem opozice a hlavním úkolem kontrolního výboru je kontrolovat práci vedení obce. No a v současné době je novou předsedkyní kontrolního výboru paní Murtinová, která je členkou koalice, a z toho vyplývá, že bude tedy kontrolovat „sama sebe“. To vnímám jako velmi podivné, zvlášť když přihlédnu k proklamacím nového vedení, které klade veliký důraz právě na transparentnost.

Vrásky na čele mi také dělají slova o poctivosti, se kterou chce nové vedené pracovat. Nic proti poctivosti samozřejmě nemám, ale dost dobře si nedovedu představit, jak lze dělat poctivě práci pro obvod a jeho občany, řešit jejich problémy, mít „dveře na radnici otevřené“, a zároveň chodit do zaměstnání někde jinde.

Závěrem chci jen dodat, že v zájmu našeho městského obvodu si přeji, aby nové vedení svou práci dělalo aspoň tak dobře, jako vedení minulé.

Martin Balcar
člen finančního výboru
hnutí Ostravak

 

Mimořádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

03.11.2020

Dne 2. listopadu na mimořádném zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,  které bylo svoláno na popud sedmi opozičních zastupitelů, došlo k odvolání současného vedení radnice a nahradila ho nová koalice ve složení (ANO 2011, LEČO, ODS a Trikolora - zvolen za SPD).Svůj post opustil i náš místostarosta Vladimír Řezáč. Velmi mu děkujeme za kvalitně odvedenou práci, o které jsme ještě stihli před 2 týdny natočit reportáž a ještě v tomto týdnu ji zveřejníme.

 

 

Opravy bytových domů v Mariánských Horách a Hulvákách naberou na obrátkách

23.10.2020

Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky se podařilo získat investiční úvěr ve výši 100 milionů korun. Obvod bude peníze čerpat postupně, ještě letos 10 milionů korun a v následujících třech letech vždy 30 milionů korun. Prostředky budou určeny zejména na opravy obecních bytových domů, především rozvodů vody a elektřiny, na výměny oken či zateplení budov.

 

 „Je třeba dohnat to, co se v minulých letech mnohdy zanedbávalo. Není možné řešit pouze vnější podobu domů, ale i jejich vnitřek. A běžný rozpočet, resp. příjem z nájmů, bohužel na toto nestačí. Takže finanční injekce jistě pomůže a následně můžeme nabídnout kvalitní bydlení za nájemné v místě a čase obvyklé,“ řekl místostarosta Vladimír Řezáč, Ostravak, hnutí občanů.

 Kontrolní den rekonstrukce domu na ulici Fráni Šrámka

22.09.2020

Mít kontrolní den od stolu zvládne každý, ale náš místostarosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky má každou rekonstrukci obecního domu pod kontrolou a jako stavař přebírá věci vždy v perfektním stavu. Tentokrát rekonstrukce domu na ulici Fráni Šrámka! A na cestě je dalších 100 mil. Kč, které bude mít obvod na další opravy svého bytového fondu.

 Zasedání zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

18.09.2020

V úterý 15. 9. se konalo zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Zastupitelé mimo jiné řešili dlouhodobé problémy v oblasti Červeného kříže. Současné vedení, jehož součástí je i náš místostarosta Vladimír Řezáč, se této lokalitě aktivně věnuje po všech stránkách. Řeší nejen aktuální věci jako je nepořádek kolem bytových domů, stavebně technický stav domů, ale především porušování, v minulosti uzavřené, kupní smlouvy.

 

Zastupitelé rovněž projednali nabídky na poskytnutí úvěru, který městský obvod žádá a využije zejména na tolik potřebné opravy a investice do obecního bytového fondu. Bohužel v minulosti se revitalizovala pouze vnější schránka domů – okna, fasáda a nikoli střeva domů – rozvody vody, elektřiny, apod. Pokud městský obvod získá požadovaný úvěr ve výši 100mil. Kč bude schopen zrychlit realizaci oprav, na jejichž realizaci také žádá externí peníze z dotačních zdrojů.

 

 

Práce na zateplení domu na ulici Fráni Šrámka

12.08.2020

Práce na zateplení bytového domu v ulici Fráni Šrámka pod drobnohledem našeho místostarosty Vladimíra Řezáče! Vždycky je skvělé mít na důležitých místech lidi, kteří dané problematice rozumí ze své praxe! Odměna andělům z Bedřišky za pomoc v koronavirové krizi

29.07.2020

Od největší koronavirové krize už pár měsíců uběhlo. Tehdy jsme nikdo neměli dostatek ochranných pomůcek, ale lidé si začali vzájemně pomáhat a zvedla se neuvěřitelná vlna solidarity.  Všichni jsme to společně zvládli a my jsme nedávno takové anděly z Bedřišky za šicími stroji odměnili. Na žádné dobrovolníky by se nemělo zapomenout a rádi bychom tak všem ještě jednou moc poděkovali. Slovy se dá těžko vyjádřit náš respektBýt místostarostou bývá občas pěkná řehole.

27.07.2020

Náš Vladimír Řezáč, místostarosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, nepracuje jen od stolu a běžně se vydává do terénu. A i takhle může skončit obhlídka obecních bytů:


 Čtvrteční přívalové deště způsobily problémy i na sídlišti Fifejdy

22.06.2020

Hned ráno musel místostarosta Mariánských Hor a Hulvák Vladimír Řezáč, který má v kompetenci domovní a bytový fond, řešit havárii na ul. Rtm. Gucmana, kde se zatopily výtahové šachtice (kesony). V důsledku toho nebyl funkční ani jeden výtah. Kamerovými zkouškami bylo zjištěno, že část staré kanalizace je zanesena kameny. Veškerá voda byla odčerpána, kanalizace z části vyčištěna a jeden výtah v dopoledních hodinách už byl funkční, druhý se opravuje! 

 Bezdoplatková zóna v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky

28.05.2020

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky je druhým obvodem v Ostravě, který zavedl tzv. bezdoplatkovou zónu. Oproti Ostravě - Jihu, kde se bezdoplatková zóna týká jedné konkrétní adresy, radní Mariánek byli odvážnější. Od 7. května 2020 platí bezdoplatková zóna na celém území tohoto ostravského městského obvodu a naopak byly vybrány konkrétní místa, kde je možné doplatek čerpat.

 

Těmi místy jsou domy s pečovatelskou službou a sociální byty, které spravuje městský obvod a kde umí ovlivnit nájemníka, kterému dá byt k dispozici, a současně dům pro seniory Iris.

Vedení obvodu včetně našeho místostarosty Vladimíra Řezáče si od vyhlášení bezdoplatkové zóny slibuje, že se na jeho území omezí obchod s chudobou, a nebo alespoň minimálně zkomplikuje podnikatelům tento druh byznysu.

 

 

I takto bohužel vypadají rozvody vody v bytech v Mariánských Horách a Hulvákách

25.05.2020

Dlouhodobě zanedbaný bytový fond, který nyní spravuje náš místostarosta Vladimír Řezáč, potřebuje finanční injekci, aby mohl urychlit opravy a rekonstrukce svých bytových domů. Zastupitelé města Ostrava na svém květnovém zasedání schválili přijetí úvěru ve výši 100 mil. Kč pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Doba realizace je plánovaná na roky 2020 – 2023. Opravy tak můžou začít!

 

 

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

21.05.2020

V  úterý 19.5. se konalo zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, kterého se pochopitelně účastnil i náš místostarosta Vladimír Řezáč. Na programu bylo informování zastupitelů a občanů o činnosti rady a starosty, prodeje nemovitostí a např. schválení daru pro VŠB Ostrava.

 

Starosta na jednání přítomné seznámil s opatřeními a pomocí, které udělala radnice z důvodu COVID-19.

Z řad občanů se řešila problematika prázdninového provozu mateřských škol. Nespokojenost je u občanů z místní části Hulváky. Vedení nyní provádí průzkum mezi rodiči dětí mateřských škol a na základě tohoto, potřeb ředitelů MŠ a s péčí řádného hospodáře, bude prázdninový provoz realizován.

Důležitým sdělením na jednání byla informace, že se Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky stal tzv. bezdoplatkovou zónou s určitými výjimkami. Vedení obvodu si od tohoto slibuje, že obvod ztratí takto atraktivitu pro občany, kteří čerpají příspěvky na bydlení a nerespektují společenské a morální chování ve společnosti.


 

V Mariánských Horách a Hulvákách zateplujeme byty

13.02.2020

Náš Vladimír Řezáč, místostarosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky(bytový a majetkový odbor), plánuje  v roce 2020 dokončit zateplování bytových domů v ulici Fráni Šrámka. Letos na městský obvod čeká největší blok se šesti vchody v blízkosti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

 

Lidem v Mariánských Horách a Hulvákách se bude žít zase o něco lépe

14.11.2019

Náš místostarosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Vladimír Řezáč pracuje na celé řadě změn v oblasti bytové politiky, kterou má na starost, aby se současným i budoucím nájemníkům žilo v městských bytech dobře. Veškeré chystané změny najdete v níže uvedeném článku. 

 

 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky mění bytovou politiku. Lidé žijící v městských bytech si připlatí na nájemném, díky čemuž však budou žít v moderněji zařízených bytech.

Současná politická garnitura v Mariánských Horách a Hulvákách musela při nástupu do vedení radnice přistoupit k zvýšení nájmu v městských bytech, protože dosavadní nájemné ve výši 50 korun za metr čtvereční nebo i menší bylo sice příjemné pro nájemníky, ale zůstávalo z něj velice málo peněz na potřebné opravy.

„Vzhledem k tomu, že má obvod asi 2000 bytů, není v jeho silách, aby byly byty vyšperkované tak, aby odpovídaly našim představám i představám nájemníků. Průběžně se tak dělaly opravy a řešilo se to, co bylo nutné. Ale my bychom chtěli opravovat více, poskytnout obyvatelům větší komfort, aby měli nové rozvody vody, elektřiny, novou fasádu, vymalované chodby apod.,“ vyjmenoval Patrik Hujdus, starosta Mariánských Hor a Hulvák.

„Ovšem při cenách nájemného 50 korun za metr to nejde všechno dělat hned. A když bychom se měli pustit do nějakých oprav, než bychom se dostali na konec fronty všech čekatelů, tak na začátku už by zase bylo třeba něco dělat,“ dodal.

Bytový odbor to tak měl velmi těžké, ale přistoupil k tomu, že lehce zvýšil nájemné. „U nájemníků, kteří už v bytech bydleli, jsme v prvním roce zvedli nájemné o pět korun za metr. Od 1. července tak platí místo 50 za metr, 55 korun za metr a od příštího roku budou platit 60. Když bychom to vztáhli na byt 2+1, tak je to zdražení o 250 korun, následně o dalších 250, celkem to pak bude o 500 více v porovnání s tím, kolik platili dříve. Myslím si, že by to lidé mohli unést, není to nijak dramatická částka,“ popsal Hujdus s tím, že takto vysoké nájemné se platí v tzv. A bytech.

„Disponují plastovými okny, centrálním vytápěním. Jde o byty, ve kterých chce bydlet většina,“ doplnil.

Některé byty pak mají ještě plynová gamata, nejsou v nich plastová okna. V nich nájemníci platili 45 korun za metr čtvereční.

U těchto bytů jsme zvedli nájem na 50 korun a od příštího roku budou platit 55. Dochází tedy ke stejnému navýšení,“ poznamenal Hujdus s tím, že obvod má i jeden dům, v němž je nájemné 70 korun za metr čtvereční. To se nijak měnit nebude.
Místostarosta Vladimír Řezáč, který má bytovou oblast na starosti se pravidelně účastní přejímek a kontrol nově opravených bytů

Nové opatření už neznevýhodňuje stávající nájemníky před novými

Městský obvod přišel také s novým opatřením, kterým chce smazat určitou nevýhodu, kterou měli dříve stávající nájemníci oproti těm novým.

„Vždycky, když se někdo nastěhoval, tak získal krásně opravený byt. Udělaly se v něm práce v průměru za 250 tisíc korun, přitom dotyční platili stejný nájem jako ti, co už v bytech bydleli třeba třicet let a nic se jim v nich nezměnilo. To nám přišlo dost nefér,“ podotkl Hujdus. „Přijali jsme tak opatření, že když přijde nový nájemník, je mu primárně nabídnut byt před opravou. Samozřejmě uklizený, vymalovaný, musí být uživatelsky v pořádku a nabídneme jej za 60 korun, které od příštího roku budou platit i stávající nájemníci. Pokud však byt opravíme a investujeme do něj alespoň 1000 korun za metr, tak pak je nájemné 90 korun na metr čtvereční,“ podotkl s tím, že někteří za to možná budou vedení obvodu kritizovat.

„Může se zdát, že jsou ceny za opravený byt příliš vysoké, ale je každého věc, co si vybere. A je to tak spravedlivější vůči stávajícím nájemníkům. Je to zásadní změna k tomu, že bytový fond se bude rychleji opravovat.“

Obvod má také ambiciózní představu ohledně oprav domů. Nyní má ještě možnost žádat o dotace v rámci IROPu na zateplení bytů, na snížení energetické náročnosti.

„Tady je možné získat od státu až 40 procent uznatelných nákladů. Ale zbývajících 60 procent musíme mít. Vybrali jsme tak jedenáct domů, které potřebují zateplit, udělat střechu, izolaci, a ty bychom v následujících čtyřech letech chtěli opravit. Chceme tam udělat ale i rozvody elektřiny a vody,“ předeslal Hujdus a dodal, že kromě dotace od státu potřebuje obvod získat spolufinancování z města, protože Ostrava přispívá na projekty městských obvodů.

„Pokud uspějeme, mohli bychom udělat investici do domovního fondu za 150 milionů korun, což je hodně významná věc, protože něco takového se v minulých letech dlouho nepodařilo udělat.“

Od ledna budou nabízené byty i na internetu

V Mariánských Horách a Hulvákách jsou desítky domů, které potřebují vyměnit staré rozvody elektřiny. „Navíc tady máme hodně tvrdou vodu a trubky jsou plné vodního kamene, z průměru tří nebo čtyř centimetry zůstává jen jeden, v trubkách není patřičný tlak a ve čtvrtém patře pak třeba neteče voda nebo teče málo, a to je pak ohromný problém,“ upozornil Hujdus.

„Máme takovou představu, že bychom si vzali úvěr 100 milionů a opravili domy, které to nejvíce potřebují. Musíme najít vhodný úvěr, správné financování. V praxi to bude znamenat, že peníze, které by bytový odbor ušetřil za rok a opravil jeden či dva domy, tak budeme mít hned a peníze, které bychom dali do oprav, můžeme dát na splátku úvěru,“ vypočítal starosta s tím, že opravy budou hotové hned, což je velmi dobré pro nájemníky. „Je to komplexní představa, jak změnit nájemné i péči o byty.“

Další novinkou je fakt, že od 1. ledna 2020 začne obvod nabízet byty k pronajmutí také prostřednictvím internetu.

„Chceme být maximálně transparentní. Ať má kdokoli možnost se na nabízené byty podívat. Samozřejmě se takto o hodně zvýší počet žadatelů a budeme muset upravit i způsob prohlídek. To ale není žádný problém. Vždycky se stanoví dva termíny, do kterých se zájemci budou muset trefit, pokud si budou chtít byt prohlédnout,“ přiblížil Hujdus.

„Zamezíme spekulacím, že bychom byty pronajímali málo transparentně. Každý případ řešíme individuálně a bude tomu tak i nadále. Při pronájmu bytu posuzujeme nejen datum podání žádosti, ale i potřebnost řešení bytové situace konkrétního žadatele

 Revitalizovaný parčík zdobí plastika srdce

04.11.2019

Parčík před farou v Mariánských Horách zdobí nová plastika. Její okolí bylo upraveno. Náklady na revitalizaci parčíku poskytlo město z programu Fajnovy prostor.  

 

Díky programu Fajnovy prostor mohl být upraven zanedbaný parčík před farou v Hozově ulici v Mariánských Horách. Parčík získal také novou plastiku, která nahradila kříž z roku 1885. Nové dílo vytvořil ostravský výtvarník Jaroslav Koléšek. Umělec vyučuje na Fakultě umění Ostravské univerzity, která sídlí hned vedle parčíku, takže s prostorem byl dobře seznámen. Jeho plastika realisticky znázorňuje lidské srdce, Jaroslav Koléšek ovšem navázal na původní kříž a zakomponoval jej do srdce. Při pohledu od kostela divák spatří, že tepny a cévy ve vrchní části srdce opravdu tvoří kříž.

Kolem plastiky byla vysazena zeleň a zřízen přístupový chodníček. V zadní části parčíku stojí památník umučeným občanům v době 2. světové války.

 Na slovíčko s místostarostou Vladimírem Řezáčem

23.05.2019

Náš místostarosta v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky (Ostravak)  o své gesci bytového hospodářství, jaké řeší momentálně problémy a jaké má vize do budoucna.Také ale o tom, proč se začal zajímat o veřejné dění a jak například tráví svůj volný čas.Rozhodně stojí za to si to přečíst.⤵️⤵️

 Komunální volby 2018 - Mariánské Hory a Hulváky

20.08.2018

Kandidátem na starostu obvodu Mariánské hory a Hulváky je Vladimír Řezáč. V zastupitelstvu tohoto obvodu je Ostravak zastoupen od roku 2014.

I v příštím volebním období bychom se chtěli ucházet o Vaši přízeň.

Cílem pro další období je zvýšení bezpečnosti, výstavba nových sportovních hřišť, zapojení veřejnosti do chodu obvodu, podpora výstavby nových bytů a zvyšování plochy zeleně.

Mikulášský ohňostroj

07.12.2017

V pátek 8. 12. 2017 od 17:00 do 19:00.

Na prázdniny s Ostravakem

17.06.2015

Ostravak hnutí občanů a TJ Slovan Ostrava Vás srdečně zvou na dětské odpoledne "Na prázdniny s Ostravakem", které se uskuteční v sobotu 20. června od 13:00 hodin v areálu fotbalového hřiště TJ Slovan Ostrava.

Více informací k akci nelznete níže v PDF příloze.


Autor: Správce aplikace


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem