NAPSALI NÁM - Jednotná fronta papalášů, úředníků a místních zpravodajců v protiútoku

VAŠE NÁZORY

Dobrý den!
Tak je to tady:
Poté, co se o aktivity kolem špatného ovzduší začal zajímat úřad ombudsmana díky Dr. Seitlové, zaujala jednotná fronta úředníků počínaje magistrátem, přes krajský úřad až po ministerstvo ŽP, "odborníků" Zdravotního ústavu, KHS, ČHMÚ, za vydatné podpory zdejší regionální TV, ovládané politiky tak jako za Mamuly postoj, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou.

Když se jim nepodařilo ututlat, že žijeme v nejznečištěnějším koutě Evropské unie, rozhodli se (jak je vidět z regionálních událostí) přesvědčit nás, že si za to občané mohou vlastně sami tím, že topí a jezdí auty, a zbytek přidá zlovolný soused Polsko, možná se ještě někdo najde.
Myslím, že by mohli ještě přibrat Japonsko, protože nám sem posílá radioaktivní mračna.
 
Je zcela zřejmé, že tvrzení pana Černikovského, Bílka, Šebákové a dalších jsou v příkrém rozporu s naší dosavadní dlouholetou zkušeností, která je navíc podložena měřeními i studiemi. Asi by stálo za to požádat o vysvětlení a doložení, na základě jakých dat (nebo požadavků?) tyto osoby šíří své nesmysly.
 
Ta kampaň zcela jednoznačně vytváří obrannou hráz zdejšímu špinavému průmyslu, protože s tím zjevně nemají v úmyslu nic dělat. Jaké mají pro to motivace, je snadné usoudit, ale nesnadné doložit.
 
Nicméně si asi má zdejší občan zvyknout na to, že význam průmyslu ´ustupuje do pozadí´, z našich daní placení funkcionáři se zaměří na boj se zlotřilými spoluobčany a povedou dlouhý a vyčerpávající boj se sousedními státy, za což bychom jim asi měli ještě tleskat.
 
Zdravím všechny, komu se z toho ještě nezvedá žaludek.
Já už k nim bohužel nepatřím...
 
Jaromír Slíva

Poznámka na závěr:

Seminář nebyl pro veřejnost, a osádka přednášejících následující:
Kajnar (primátor), Černikovský (ČHMÚ), Šebáková (KHS), Bílek (ZÚ), Madej (náměstek pro ŽP MMO), Novák (náměstek pro ŽP KÚ), Hlaváč (MŽP), Baranek (ředitel pro ekologii Mittal Ostrava !!!) ...
Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem